Słownik absorpcja chemia co to znaczy.
Definicja Absorpcja (chemia). Co znaczy mechanizm transportu masy pomiędzy fazą lotną a ciekłą.

Czy przydatne?

Definicja Absorpcja (chemia)

Definicja z ang. Absorption (chemistry), z niem. Die Absorption (Chemie).

Co to znaczy ABSORPCJA (CHEMIA): Absorpcja (chemia) - w rozumieniu inżynierii chemicznej mechanizm transportu masy pomiędzy fazą lotną a ciekłą. Kierunek transportu masy jest z etapy lotnej do ciekłej. W skali przemysłowej absorpcja służy na przykład do oczyszczania spalin.Treść hasła pochodzi z i udostępniana jest na licencji

Definicja Arboretum W Kórniku:
Co to jest to największe i najstarsze w Polsce arboretum. Zostało założone w 1. połowie XIX wieku poprzez Tytusa Działyńskiego i jego syna Jana. Na powierzchni powyżej 40 ha znajduje się w około 3 tys absorpcja (chemia).
Definicja Allochoria:
Co to jest obcosiewność) - u roślin nasiennych roziewanie nasion przy użyciu czynników zewnętrznych. Rozróżniami kilka typów allochorii: hydrochoria (poprzez wodę), anemochoria (poprzez wiatr), barochoria absorpcja (chemia).
Definicja Abiotyczność:
Co to jest synonim biotyczności, a więc życia. Abiotyczny znaczy martwy, nieożywiony, z kolei biotyczny - żywy. Abiotyczne składniki środowiska tworzą biotop i to są na przykład ziemia, powietrze, woda absorpcja (chemia).
Definicja Acetabularia:
Co to jest gigantycznych rozmiarów rodzaj jednokomórkowych i jednojądrzastych glonów morskich należący do zielenic. Charakterystyczny jest parasolowaty kształt z wąską nóżką (długości 0,5 to 10cm) i stożkowatym absorpcja (chemia).

Czym jest Absorpcja (chemia znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: