Słownik absorpcja chemia co to znaczy.
Definicja Absorpcja (chemia). Co znaczy mechanizm transportu masy pomiędzy fazą lotną a ciekłą.

Czy przydatne?

Definicja Absorpcja (chemia)

Definicja z ang. Absorption (chemistry), z niem. Die Absorption (Chemie).

Co to znaczy ABSORPCJA (CHEMIA): Absorpcja (chemia) - w rozumieniu inżynierii chemicznej mechanizm transportu masy pomiędzy fazą lotną a ciekłą. Kierunek transportu masy jest z etapy lotnej do ciekłej. W skali przemysłowej absorpcja służy na przykład do oczyszczania spalin.Treść hasła pochodzi z i udostępniana jest na licencji

Definicja Aparat Golgiego:
Co to jest jednostka każdego aparatu Golgiego - diktiosom - złożona jest ze stosu cystern i odpączkowujących pęcherzyków. Aparat Golgiego występuje w niemal wszystkich komórkach eukariotycznych. W strukturach absorpcja (chemia).
Definicja Angiogeneza:
Co to jest mechanizm tworzenia nowych naczyń włosowatych. Zachodzi w rozwoju embrionalnym, może również zachodzić w życiu pozapłodowym zarówno jako mechanizm fizjologiczny jak i patologiczny.Treść hasła absorpcja (chemia).
Definicja Agrocenoza:
Co to jest ekologiczny, który został utworzony poprzez człowieka w celu zmaksymalizowania plonów. Układowi temu towarzyszy uproszczony skład gatunkowy wszystkich szczebli troficznych a poprzez to ograniczona absorpcja (chemia).
Definicja Adrenodoksyna:
Co to jest Adrenodoksyna - białko biorące udział w transporcie elektronów z NADPH na cytochrom P450 w mitochondrium. Adrenodoksyna zawiera jony żelaza powiązane z siarczkami.Treść hasła pochodzi z Wikipedi absorpcja (chemia).

Czym jest Absorpcja (chemia znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: