Słownik absorpcja chemia co to znaczy.
Definicja Absorpcja (chemia). Co znaczy mechanizm transportu masy pomiędzy fazą lotną a ciekłą.

Czy przydatne?

Definicja Absorpcja (chemia)

Definicja z ang. Absorption (chemistry), z niem. Die Absorption (Chemie).

Co to znaczy ABSORPCJA (CHEMIA): Absorpcja (chemia) - w rozumieniu inżynierii chemicznej mechanizm transportu masy pomiędzy fazą lotną a ciekłą. Kierunek transportu masy jest z etapy lotnej do ciekłej. W skali przemysłowej absorpcja służy na przykład do oczyszczania spalin.Treść hasła pochodzi z i udostępniana jest na licencji

Definicja Autosomy:
Co to jest Autosomy - wszystkie chromosomy prócz płciowych absorpcja (chemia).
Definicja Allopatryczność:
Co to jest zajwisko opierające na występowaniu populacji albo spokrewnionych gatunków na wzajemnie wykluczających się obszarach geograficznych, na przykład różnych kontynentach.Treść hasła pochodzi z Wikipedi absorpcja (chemia).
Definicja Acydotrofizm:
Co to jest jest naturalne zakwaszanie wód. Występuje przeważnie w rejonach wulkanicznych i o dużej aktywności sejsmicznej. Wywołany jest przedostawaniem się do wody, kwasów mineralnych z podłoża i przyległych absorpcja (chemia).
Definicja Anemochoria:
Co to jest ze sposobów rozprzestrzeniania nasion roślin, opierający na roznoszeniu nasion poprzez wiatr. Nie wszystkie rośliny wykształciły szczególne przystosowania do tego, na przykład nasiona wyposażone w absorpcja (chemia).

Czym jest Absorpcja (chemia znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: