Słownik absorpcja fizyka co to znaczy.
Definicja Absorpcja (fizyka). Co znaczy to zdarzenie i mechanizm pochłaniania substancji gazowej w.

Czy przydatne?

Definicja Absorpcja (fizyka)

Definicja z ang. Absorption (physics), z niem. Die Absorption (Physik).

Co to znaczy ABSORPCJA (FIZYKA): Absorpcja (fizyka, chemia) (z łaciny absorbere, wchłaniać) to zdarzenie i mechanizm pochłaniania substancji gazowej w całą objętość substancji ciekłej albo stałej, albo także substancji ciekłej w całą objętość substancji stałej. Procesem odwrotnym do absorpcji jest desorpcja. Absorpcję zaliczamy do mechanizmów jednostkowych. Nie należy jej mylić z adsorpcją oznaczajacą zdarzenie powiązane z powierzchnią oddzielajacą 2 etapy. Adsorpcja i absorpcja bardzo regularnie zachodzą wspólnie. W takiej sytuacji (a również gdy nie możemy określić charakteru zjawiska) mówimy o sorpcji. Mechanizmem absorpcji jest podział między dwie etapy (ośrodki) objętościowe. Zdarzenie to opisuje prawo podziału Nernsta, a w specjalnym przypadku równowagi gaz/ciecz prawo Henry'ego.Treść hasła pochodzi z i udostępniana jest na licencji

Definicja Audyt Środowiskowy:
Co to jest znaczy narzędzie kierowania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, mechanizmu kierowania i mechanizmów wykorzystywanych ochronie absorpcja (fizyka).
Definicja Amniopunkcja:
Co to jest Amniopunkcja - metoda pozwalająca pobrać płyn owodniowy w celu ustalenia kariotypu rozwijającego się zarodka absorpcja (fizyka).
Definicja Allelopatia:
Co to jest allelon (wzajemny) i pathos (cierpieć)) - szkodliwy albo korzystny wpływ substancji chemicznych wydzielanych poprzez rośliny danego gatunku albo pochodzących z rozkładu tych roślin. Alleopatia absorpcja (fizyka).
Definicja Areał:
Co to jest botanice jak i zoologii znaczy region występowania danego gatunku. W ekologii znaczy teren występowania populacji albo ograniczeny zasięg terenu danego osobnika (terytorializm) (areał osobniczy absorpcja (fizyka).

Czym jest Absorpcja (fizyka znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: