Słownik absorpcja fizyka co to znaczy.
Definicja Absorpcja (fizyka). Co znaczy to zdarzenie i mechanizm pochłaniania substancji gazowej w.

Czy przydatne?

Definicja Absorpcja (fizyka)

Definicja z ang. Absorption (physics), z niem. Die Absorption (Physik).

Co to znaczy ABSORPCJA (FIZYKA): Absorpcja (fizyka, chemia) (z łaciny absorbere, wchłaniać) to zdarzenie i mechanizm pochłaniania substancji gazowej w całą objętość substancji ciekłej albo stałej, albo także substancji ciekłej w całą objętość substancji stałej. Procesem odwrotnym do absorpcji jest desorpcja. Absorpcję zaliczamy do mechanizmów jednostkowych. Nie należy jej mylić z adsorpcją oznaczajacą zdarzenie powiązane z powierzchnią oddzielajacą 2 etapy. Adsorpcja i absorpcja bardzo regularnie zachodzą wspólnie. W takiej sytuacji (a również gdy nie możemy określić charakteru zjawiska) mówimy o sorpcji. Mechanizmem absorpcji jest podział między dwie etapy (ośrodki) objętościowe. Zdarzenie to opisuje prawo podziału Nernsta, a w specjalnym przypadku równowagi gaz/ciecz prawo Henry'ego.Treść hasła pochodzi z i udostępniana jest na licencji

Definicja Astrobiologia, Egzobiologia, Kosmobiologia:
Co to jest egzobiologia, kosmobiologia), edukacja powstała w rezultacie zbliżenia się zainteresowań i pól badawczych astronomii i biologii. Burzliwy postęp badań Układu Słonecznego, a zwłaszcza naukowa absorpcja (fizyka) co to jest.
Definicja Aktywator:
Co to jest Aktywator to białko, które po związaniu się z DNA powiększa częstość inicjacji transkrypcji z promotora.Treść hasła pochodzi z Wikipedi absorpcja (fizyka) definicja.
Definicja Akrosom:
Co to jest przekształcony lizosom w przedniej części główki plemnika; zawiera różne enzymy pozwalające na wniknięcie główki do komórki jajowej (przez miejscowe strawienie jej błony).Treść hasła pochodzi z absorpcja (fizyka) co znaczy.
Definicja Allosomy:
Co to jest Chromosomy płciowe (allosomy) - chromosomy warunkujące płeć.przeważnie inaczej wykształcone u osobników kobiecych i męskich absorpcja (fizyka) słownik.

Czym jest Absorpcja (fizyka znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: