Słownik acetylokoenzym co to znaczy.
Definicja Acetylokoenzym A. Co znaczy wysokoenergetyczny organiczny związek chemiczny odgrywający.

Czy przydatne?

Definicja Acetylokoenzym A

Definicja z ang. acetyl coenzyme A, z niem. Acetyl-Coenzym A.

Co to znaczy ACETYLOKOENZYM A: Acetylokoenzym A, Acetylo-CoA - czynny octan, wysokoenergetyczny organiczny związek chemiczny odgrywający najważniejszą rolę w metabolizmie. Złożona jest z gatunku octanowej związanej kowalencyjnie z koenzymem A. Jest przenośnikiem grup acylowych. Uczestniczy w przemianie tlenowej sacharydów w Cyklu Krebsa, w syntezie kw. tłuszczowych i w syntezie steroidów.Treść hasła pochodzi z i udostępniana jest na licencji

Definicja Analiza Długości Fragmentów Restrykcyjnych (RFLP):
Co to jest fragmentów restrykcyjnych jest sposobem inżynierii genetycznej wykorzystującą polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP). W metodzie tej wykorzystuje się trawienie DNA dzięki enzymów acetylokoenzym a.
Definicja Abiotyczność:
Co to jest synonim biotyczności, a więc życia. Abiotyczny znaczy martwy, nieożywiony, z kolei biotyczny - żywy. Abiotyczne składniki środowiska tworzą biotop i to są na przykład ziemia, powietrze, woda acetylokoenzym a.
Definicja Absorpcja (Fizyka):
Co to jest chemia) (z łaciny absorbere, wchłaniać) to zdarzenie i mechanizm pochłaniania substancji gazowej w całą objętość substancji ciekłej albo stałej, albo także substancji ciekłej w całą objętość acetylokoenzym a.
Definicja Antybiotyki:
Co to jest substancje chemiczne - naturalne, produkowane poprzez drobnoustroje, lecz również syntetyczne, wytwarzane poprzez człowieka, które są użytkowane w lecznictwie jako leki przeciwdziałające infekcjom acetylokoenzym a.

Czym jest Acetylokoenzym A znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: