Słownik acetylokoenzym co to znaczy.
Definicja Acetylokoenzym A. Co znaczy wysokoenergetyczny organiczny związek chemiczny odgrywający.

Czy przydatne?

Definicja Acetylokoenzym A

Definicja z ang. acetyl coenzyme A, z niem. Acetyl-Coenzym A.

Co to znaczy ACETYLOKOENZYM A: Acetylokoenzym A, Acetylo-CoA - czynny octan, wysokoenergetyczny organiczny związek chemiczny odgrywający najważniejszą rolę w metabolizmie. Złożona jest z gatunku octanowej związanej kowalencyjnie z koenzymem A. Jest przenośnikiem grup acylowych. Uczestniczy w przemianie tlenowej sacharydów w Cyklu Krebsa, w syntezie kw. tłuszczowych i w syntezie steroidów.Treść hasła pochodzi z i udostępniana jest na licencji

Definicja Artefakt:
Co to jest W biologii odnosi się do struktury tkanki albo komórki, która powstała w procesie przygotowywania danego preparatu, nie istnieje w żadnym żywym organizmie (biofakt).Treść hasła pochodzi z Wikipedi acetylokoenzym a.
Definicja Aeroplankton:
Co to jest ogół organizmów unoszących się biernie w atmosferze, które nie mogą przeciwstawić się ruchom powietrza. Do organizmów takich należy zaliczyć bakterie, zarodniki grzybów, i inne drobinki organiczne acetylokoenzym a.
Definicja Amniopunkcja:
Co to jest Amniopunkcja - metoda pozwalająca pobrać płyn owodniowy w celu ustalenia kariotypu rozwijającego się zarodka acetylokoenzym a.
Definicja Adaks:
Co to jest nasomaculatus - gatunek z rodz. krętorogich, zaliczany do antylop. Pierwotnie występował na całej Saharze: od Mauretanii, Maroka i Algierii aż do Sudanu. Aktualnie adaks należy do najrzadszych acetylokoenzym a.

Czym jest Acetylokoenzym A znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: