Słownik adaptacja co to znaczy.
Definicja Adaptacja. Co znaczy nowych dla niego, trwale zmienionych uwarunkowaniach bytowych.

Czy przydatne?

Definicja Adaptacja

Definicja z ang. Adaptation, z niem. Anpassung.

Co to znaczy ADAPTACJA: Adaptacja przystosowanie się organizmu żywego do życia w nowych dla niego, trwale zmienionych uwarunkowaniach bytowych

Definicja Acydotrofizm:
Co to jest jest naturalne zakwaszanie wód. Występuje przeważnie w rejonach wulkanicznych i o dużej aktywności sejsmicznej. Wywołany jest przedostawaniem się do wody, kwasów mineralnych z podłoża i przyległych adaptacja.
Definicja Antropopresja:
Co to jest ogół działań człowieka (zarówno planowych i przypadkowych) mających wpływ na środowisko przyrodnicze. Antropopresja może być scharakteryzowana przez różną skalę intensywności i zasięgu przestrzennego adaptacja.
Definicja Allopatryczność:
Co to jest zajwisko opierające na występowaniu populacji albo spokrewnionych gatunków na wzajemnie wykluczających się obszarach geograficznych, na przykład różnych kontynentach.Treść hasła pochodzi z Wikipedi adaptacja.
Definicja Absorpcja (Chemia):
Co to jest w rozumieniu inżynierii chemicznej mechanizm transportu masy pomiędzy fazą lotną a ciekłą. Kierunek transportu masy jest z etapy lotnej do ciekłej. W skali przemysłowej absorpcja służy na przykład adaptacja.

Czym jest Adaptacja znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: