Słownik addycja co to znaczy.
Definicja Addycja. Co znaczy Odmiennie insercja - wstawienie dodatkowego pojedynczego nukleotydu.

Czy przydatne?

Definicja Addycja

Definicja z ang. Addition, z niem. Zusatz.

Co to znaczy ADDYCJA: Odmiennie insercja - wstawienie dodatkowego pojedynczego nukleotydu (lub kilku) do łańcucha DNA

Definicja Audyt Środowiskowy:
Co to jest znaczy narzędzie kierowania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, mechanizmu kierowania i mechanizmów wykorzystywanych ochronie addycja.
Definicja Akceleracja:
Co to jest biologii znaczy poprzednie (w porównaniu z innymi narządami) wykształcenie się jakiegoś narządu w rozwoju zarodka; szybsze dojrzewanie dzieci i młodzieży w następnych pokoleniach i osiąganie w tym addycja.
Definicja Allele Wielokrotne:
Co to jest termin odnosi się do 3 albo większej liczby genów,które występują w 1 locus,czyli mogą zajmować odpowiadające sobie pozycje w parze chromosomów. Zygota może zawierać tylko dwa allele addycja.
Definicja Acetylocholina:
Co to jest jest mediator neurochemiczny syntetyzowany w neuronach cholinergicznych. Prekursorem acetylocholiny jest cholina, która przenika z przestrzeni międzykomórkowej do wnętrza neuronów. Cholina ulega addycja.

Czym jest Addycja znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: