Słownik aeroby tlenowce aerobionty co to znaczy.
Definicja Aeroby, tlenowce, aerobionty, oksybionty. Co znaczy wszelakie organizmy wykorzystujące.

Czy przydatne?

Definicja Aeroby, tlenowce, aerobionty, oksybionty

Definicja z ang. Cardio, aerobic, of aerobic, oksybionty, z niem. Cardio, Aerobic, von Aerobic, oksybionty.

Co to znaczy AEROBY, TLENOWCE, AEROBIONTY, OKSYBIONTY: Aeroby (również: tlenowce, aerobionty, oksybionty) - wszelakie organizmy wykorzystujące tlen w procesie oddychania jako ostateczny akceptor protonów i elektronów (teoria chemiosmotyczna Mitchella). Oddychanie tlenowe jest aktualnie w najwyższym stopniu skuteczną metodą otrzymywania energii chemicznej u organizmów (kilkunastokrotnie wydajniejszy, jeżeli chodzi o syntezę ATP, niż mechanizm oddychania beztlenowego). Końcowe (tlenowe) mechanizmy oddychania zachodzą u bakterii w mezosomach i tylakoidach (ułożonych na błonie komórkowej). U eukariotów mechanizm oddychania zachodzi w cytoplaźmie i mitochondrium (fosforylacja, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy). Przypuszcza się, że pierwotną metodą oddychania bakterii (i innych prokariontów) było oddychanie beztlenowe – jedynie możliwe w okresie, gdy w atmosferze Ziemi nie było wolnego tlenu. Było ono bardzo opłacalne, bo całe środowisko było wówczas przepełnione prostymi związkami (na przykład cukrami), koniecznymi do oddychania beztlenowego. Ok. 2 mld lat temu, gdy pierwotne sinice doprowadziły do przebudowy składu chemicznego atmosfery, wytwarzając tlen, stało się możliwe bardziej efektywne oddychanie tlenowe. Sprzyjał temu także fakt, że wolne związki organiczne w przyrodzie zaczęły się kończyć. W ten sposób wielka przewarzająca część dzisiejszych organizmów oddycha tlenowo.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Audyt Środowiskowy:
Co to jest znaczy narzędzie kierowania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, mechanizmu kierowania i mechanizmów wykorzystywanych ochronie aeroby, tlenowce, aerobionty, oksybionty co znaczy.
Definicja Achatina:
Co to jest afrykańskich ślimaków lądowych osiagających gigantyczne rozmiary hodowanych niekiedy jako zwierzęta domowe.Achatina achatina Linnaeus, 1758 zwany również Giant African Snail, Agate Snail albo Ghana aeroby, tlenowce, aerobionty, oksybionty krzyżówka.
Definicja Amniopunkcja:
Co to jest Amniopunkcja - metoda pozwalająca pobrać płyn owodniowy w celu ustalenia kariotypu rozwijającego się zarodka aeroby, tlenowce, aerobionty, oksybionty co to jest.
Definicja Ambrozja (Ekologia):
Co to jest zdarzenie współżycia grzybów niższych z nie wszystkimi bezkręgowcami, na przykład kornikami, termitami, nie wszystkimi mrówkami, larwami galasówek. Bazuje na tym, iż owad odżywia się grzybnią a aeroby, tlenowce, aerobionty, oksybionty słownik.

Czym jest Aeroby, tlenowce, aerobionty znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: