Słownik aeroby tlenowce aerobionty co to znaczy.
Definicja Aeroby, tlenowce, aerobionty, oksybionty. Co znaczy wszelakie organizmy wykorzystujące.

Czy przydatne?

Definicja Aeroby, tlenowce, aerobionty, oksybionty

Definicja z ang. Cardio, aerobic, of aerobic, oksybionty, z niem. Cardio, Aerobic, von Aerobic, oksybionty.

Co to znaczy AEROBY, TLENOWCE, AEROBIONTY, OKSYBIONTY: Aeroby (również: tlenowce, aerobionty, oksybionty) - wszelakie organizmy wykorzystujące tlen w procesie oddychania jako ostateczny akceptor protonów i elektronów (teoria chemiosmotyczna Mitchella). Oddychanie tlenowe jest aktualnie w najwyższym stopniu skuteczną metodą otrzymywania energii chemicznej u organizmów (kilkunastokrotnie wydajniejszy, jeżeli chodzi o syntezę ATP, niż mechanizm oddychania beztlenowego). Końcowe (tlenowe) mechanizmy oddychania zachodzą u bakterii w mezosomach i tylakoidach (ułożonych na błonie komórkowej). U eukariotów mechanizm oddychania zachodzi w cytoplaźmie i mitochondrium (fosforylacja, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy). Przypuszcza się, że pierwotną metodą oddychania bakterii (i innych prokariontów) było oddychanie beztlenowe – jedynie możliwe w okresie, gdy w atmosferze Ziemi nie było wolnego tlenu. Było ono bardzo opłacalne, bo całe środowisko było wówczas przepełnione prostymi związkami (na przykład cukrami), koniecznymi do oddychania beztlenowego. Ok. 2 mld lat temu, gdy pierwotne sinice doprowadziły do przebudowy składu chemicznego atmosfery, wytwarzając tlen, stało się możliwe bardziej efektywne oddychanie tlenowe. Sprzyjał temu także fakt, że wolne związki organiczne w przyrodzie zaczęły się kończyć. W ten sposób wielka przewarzająca część dzisiejszych organizmów oddycha tlenowo.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Aktywator:
Co to jest Aktywator to białko, które po związaniu się z DNA powiększa częstość inicjacji transkrypcji z promotora.Treść hasła pochodzi z Wikipedi aeroby, tlenowce, aerobionty, oksybionty.
Definicja Allosomy:
Co to jest Chromosomy płciowe (allosomy) - chromosomy warunkujące płeć.przeważnie inaczej wykształcone u osobników kobiecych i męskich aeroby, tlenowce, aerobionty, oksybionty.
Definicja Absorpcja (Chemia):
Co to jest w rozumieniu inżynierii chemicznej mechanizm transportu masy pomiędzy fazą lotną a ciekłą. Kierunek transportu masy jest z etapy lotnej do ciekłej. W skali przemysłowej absorpcja służy na przykład aeroby, tlenowce, aerobionty, oksybionty.
Definicja Arachnologia:
Co to jest Arachnologia,tematyka edukacji zajmująca się badaniem różnych gatunków pajęczaków aeroby, tlenowce, aerobionty, oksybionty.

Czym jest Aeroby, tlenowce, aerobionty znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: