Słownik allele wielokrotne co to znaczy.
Definicja Allele wielokrotne. Co znaczy liczby genów,które występują w 1 locus,czyli mogą zajmować.

Czy przydatne?

Definicja Allele wielokrotne

Definicja z ang. multiple alleles, z niem. mehrere Allele.

Co to znaczy ALLELE WIELOKROTNE: Allele wielokrotne - termin odnosi się do 3 albo większej liczby genów,które występują w 1 locus,czyli mogą zajmować odpowiadające sobie pozycje w parze chromosomów. Zygota może zawierać tylko dwa allele.-----------------------przewarzająca część genów występuje w kilku różnych odmianach jako allele wielokrotne. Powodem ich powstawania są mutacje zasad w różnych miejscach tego samego genu, powodujące zmiany aminokwasów w kodowanych poprzez nie białkach. W obrębie populacji powstają one losowo

Definicja Antropopresja:
Co to jest ogół działań człowieka (zarówno planowych i przypadkowych) mających wpływ na środowisko przyrodnicze. Antropopresja może być scharakteryzowana przez różną skalę intensywności i zasięgu przestrzennego allele wielokrotne.
Definicja Allelopatia:
Co to jest allelon (wzajemny) i pathos (cierpieć)) - szkodliwy albo korzystny wpływ substancji chemicznych wydzielanych poprzez rośliny danego gatunku albo pochodzących z rozkładu tych roślin. Alleopatia allele wielokrotne.
Definicja Aeroplankton:
Co to jest ogół organizmów unoszących się biernie w atmosferze, które nie mogą przeciwstawić się ruchom powietrza. Do organizmów takich należy zaliczyć bakterie, zarodniki grzybów, i inne drobinki organiczne allele wielokrotne.
Definicja Amensalizm:
Co to jest zależności międzygatunkowych, gdzie obecność jednego gatunku wpływa niekorzystnie na gatunek drugi. Obecność tego drugiego gatunku dla pierwszego jest obojętna. Odpowiednikiem amensala jest pędzlak allele wielokrotne.

Czym jest Allele wielokrotne znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: