Słownik allele wielokrotne co to znaczy.
Definicja Allele wielokrotne. Co znaczy liczby genów,które występują w 1 locus,czyli mogą zajmować.

Czy przydatne?

Definicja Allele wielokrotne

Definicja z ang. multiple alleles, z niem. mehrere Allele.

Co to znaczy ALLELE WIELOKROTNE: Allele wielokrotne - termin odnosi się do 3 albo większej liczby genów,które występują w 1 locus,czyli mogą zajmować odpowiadające sobie pozycje w parze chromosomów. Zygota może zawierać tylko dwa allele.-----------------------przewarzająca część genów występuje w kilku różnych odmianach jako allele wielokrotne. Powodem ich powstawania są mutacje zasad w różnych miejscach tego samego genu, powodujące zmiany aminokwasów w kodowanych poprzez nie białkach. W obrębie populacji powstają one losowo

Definicja Antropochoria:
Co to jest jeden ze sposobów rozprzestrzeniania nasion roślin. Rozprzestrzenianie diaspor roślin poprzez człowieka, przypadkowo na przykład przyczepione do ubrania albo celowo na przykład handel.Treść hasła allele wielokrotne co to jest.
Definicja Absorpcja (Chemia):
Co to jest w rozumieniu inżynierii chemicznej mechanizm transportu masy pomiędzy fazą lotną a ciekłą. Kierunek transportu masy jest z etapy lotnej do ciekłej. W skali przemysłowej absorpcja służy na przykład allele wielokrotne definicja.
Definicja Aeroplankton:
Co to jest ogół organizmów unoszących się biernie w atmosferze, które nie mogą przeciwstawić się ruchom powietrza. Do organizmów takich należy zaliczyć bakterie, zarodniki grzybów, i inne drobinki organiczne allele wielokrotne co znaczy.
Definicja Aktywator:
Co to jest Aktywator to białko, które po związaniu się z DNA powiększa częstość inicjacji transkrypcji z promotora.Treść hasła pochodzi z Wikipedi allele wielokrotne słownik.

Czym jest Allele wielokrotne znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: