Słownik allelopatia co to znaczy.
Definicja Allelopatia. Co znaczy szkodliwy albo korzystny wpływ substancji chemicznych wydzielanych.

Czy przydatne?

Definicja Allelopatia

Definicja z ang. allelopathy, z niem. allelopathy.

Co to znaczy ALLELOPATIA: Allelopatia (z gr. - allelon (wzajemny) i pathos (cierpieć)) - szkodliwy albo korzystny wpływ substancji chemicznych wydzielanych poprzez rośliny danego gatunku albo pochodzących z rozkładu tych roślin. Alleopatia odnosi się raczej do substancji chemicznych wydzielanych do podłoża, które hamują przyrost innych organizmów w bezpośrednim otoczeniu (raczej roślin i bakterii) - może pobudzać i hamować kiełkowanie, a również przyrost i postęp innych gatunków roślinnych żyjących w ich towarzystwie, albo zajmujących bezpośrednio po nich to samo miejsce. To jest rodzaj antagonistycznego oddziaływania na siebie populacji, opierający na tym, iż populacja A wytwarza substancję szkodliwa dla konkurencyjnej populacji B. W najwyższym stopniu znanym przejawem oddziaływań alleopatycznych są antybiotyki wydzielane przeważnie poprzez grzyby. Biologicznym ich zadaniem jest zahamowanie rozwoju bakterii i innych grzybów, na przykład poprzez blokowanie syntezy ich białek (Penicillum wytwarza penicylinę, a Acremonium - cefalosporynę). Także bylice (Artemisia) narastające na półpustynnych terenach wydzielają terpentyny, na przykład kamforę i alkaloidy, na przykład absyntynę, które pozwalają kontrolować ich bezpośrednie otoczenie. Allelopatia jest używana w rolnictwie i ogrodnictwie. Allelozwiązki wykorzystuje się w ochronie roślin przeciw owadom, szkodnikom i nicieniom, a również w walce z chorobami roślin i chwastami. Allelopatia może być dodatnia (jako forma symbiozy) albo ujemna, antagonistyczna (jako forma obrony przed konkurentami).Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Amebocyt:
Co to jest komórki znajdujące się w mezoglei, którą wytwarzają. Prócz mezoglei wytwarzają krzemionke i węglan wapnia. Ich funkcją jest zbieranie zbędnych produktów przemiany materii, trawienie pokarmu allelopatia.
Definicja Autekologia:
Co to jest ekologii zajmujący się badaniem wzajemnych związków między zwierzętami i roślinami, a otoczeniem w jakim się znajdują (środowisko, środowisko nieożywione, środowisko przyrodnicze). W takich allelopatia.
Definicja Acetylocholina:
Co to jest jest mediator neurochemiczny syntetyzowany w neuronach cholinergicznych. Prekursorem acetylocholiny jest cholina, która przenika z przestrzeni międzykomórkowej do wnętrza neuronów. Cholina ulega allelopatia.
Definicja Angiogeneza:
Co to jest mechanizm tworzenia nowych naczyń włosowatych. Zachodzi w rozwoju embrionalnym, może również zachodzić w życiu pozapłodowym zarówno jako mechanizm fizjologiczny jak i patologiczny.Treść hasła allelopatia.

Czym jest Allelopatia znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: