Słownik allelopatia co to znaczy.
Definicja Allelopatia. Co znaczy szkodliwy albo korzystny wpływ substancji chemicznych wydzielanych.

Czy przydatne?

Definicja Allelopatia

Definicja z ang. allelopathy, z niem. allelopathy.

Co to znaczy ALLELOPATIA: Allelopatia (z gr. - allelon (wzajemny) i pathos (cierpieć)) - szkodliwy albo korzystny wpływ substancji chemicznych wydzielanych poprzez rośliny danego gatunku albo pochodzących z rozkładu tych roślin. Alleopatia odnosi się raczej do substancji chemicznych wydzielanych do podłoża, które hamują przyrost innych organizmów w bezpośrednim otoczeniu (raczej roślin i bakterii) - może pobudzać i hamować kiełkowanie, a również przyrost i postęp innych gatunków roślinnych żyjących w ich towarzystwie, albo zajmujących bezpośrednio po nich to samo miejsce. To jest rodzaj antagonistycznego oddziaływania na siebie populacji, opierający na tym, iż populacja A wytwarza substancję szkodliwa dla konkurencyjnej populacji B. W najwyższym stopniu znanym przejawem oddziaływań alleopatycznych są antybiotyki wydzielane przeważnie poprzez grzyby. Biologicznym ich zadaniem jest zahamowanie rozwoju bakterii i innych grzybów, na przykład poprzez blokowanie syntezy ich białek (Penicillum wytwarza penicylinę, a Acremonium - cefalosporynę). Także bylice (Artemisia) narastające na półpustynnych terenach wydzielają terpentyny, na przykład kamforę i alkaloidy, na przykład absyntynę, które pozwalają kontrolować ich bezpośrednie otoczenie. Allelopatia jest używana w rolnictwie i ogrodnictwie. Allelozwiązki wykorzystuje się w ochronie roślin przeciw owadom, szkodnikom i nicieniom, a również w walce z chorobami roślin i chwastami. Allelopatia może być dodatnia (jako forma symbiozy) albo ujemna, antagonistyczna (jako forma obrony przed konkurentami).Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Areał:
Co to jest botanice jak i zoologii znaczy region występowania danego gatunku. W ekologii znaczy teren występowania populacji albo ograniczeny zasięg terenu danego osobnika (terytorializm) (areał osobniczy allelopatia.
Definicja Acetylocholina:
Co to jest jest mediator neurochemiczny syntetyzowany w neuronach cholinergicznych. Prekursorem acetylocholiny jest cholina, która przenika z przestrzeni międzykomórkowej do wnętrza neuronów. Cholina ulega allelopatia.
Definicja Atmosfera:
Co to jest powłoka otaczająca planetę. Atmosfera Ziemska jest niejednorodną powłoką złożoną z mieszaniny gazów zwanej powietrzem. Prócz gazów takich jak: azot (78,09% objętości powietrza), tlen (20,95%), argon allelopatia.
Definicja Arboretum:
Co to jest dendrologiczny (z łaciny arbor - drzewo) - wyodrębniony region, na którym znajduje się zestawienie drzew i krzewów, utrzymywany w celu naukowo-badawczym (na przykład prace nad aklimatyzacją obcych allelopatia.

Czym jest Allelopatia znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: