Słownik amfetamina co to znaczy.
Definicja Amfetamina. Co znaczy perwityna) to jedna z gatunku substancji psychotropowych - związków.

Czy przydatne?

Definicja Amfetamina

Definicja z ang. amphetamine, z niem. Amphetamin.

Co to znaczy AMFETAMINA: Amfetamina (inne użytkowane nazwy: benzedryna, psychedryna, perwityna) to jedna z gatunku substancji psychotropowych - związków chemicznych wykazujących działanie pobudzające na ośrodkowy układ nerwowy. Uwalnia ona neuroprzekaźniki z zakończeń nerwowych i blokuje ich wychwyt zwrotny, Najsilniej uwalniane są noradrenalina, później dopamina, a najsłabiej serotonina. W konsekwencji tego powiększa się aktywność układu nerwowego, i w skutku pobudzany jest cały organizm. Amfetamina przeważnie przyjmowana jest w formie siarczanu amfetaminy, rzadziej w formie higroskopijnego chlorowodorku, fosforanu czy winianu. Jej stereoizomer, dekstroamfetamina (deksedryna), podwójnie mocniej uwalnia noradrenalinę, jednak czterokrotnie słabiej blokuje jej wychwyt zwrotny

Definicja Aktywny Transport Jonów:
Co to jest jonów to jest transport jonów poprzez błony biologiczne na zasadzie transportu aktywnego. Odpowiednikiem aktywnego transportu jonów jest pompa sodowo-potasowa.Treść hasła pochodzi z Wikipedi amfetamina.
Definicja Absorpcja (Chemia):
Co to jest w rozumieniu inżynierii chemicznej mechanizm transportu masy pomiędzy fazą lotną a ciekłą. Kierunek transportu masy jest z etapy lotnej do ciekłej. W skali przemysłowej absorpcja służy na przykład amfetamina.
Definicja Anabioza:
Co to jest krańcowego obniżenia aktywności życiowej organizmu, zazwyczaj odpowiadając na negatywne warunki środowiska naturalnego. Można ją zaobserwować u licznych ryb, jej system jest jednak odmienny w różnych amfetamina.
Definicja Addycja:
Co to jest Odmiennie insercja - wstawienie dodatkowego pojedynczego nukleotydu (lub kilku) do łańcucha DNA amfetamina.

Czym jest Amfetamina znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: