Słownik antropopresja co to znaczy.
Definicja Antropopresja. Co znaczy przypadkowych) mających wpływ na środowisko przyrodnicze.

Czy przydatne?

Definicja Antropopresja

Definicja z ang. anthropopressure, z niem. anthropopressure.

Co to znaczy ANTROPOPRESJA: Antropopresja – ogół działań człowieka (zarówno planowych i przypadkowych) mających wpływ na środowisko przyrodnicze. Antropopresja może być scharakteryzowana przez różną skalę intensywności i zasięgu przestrzennego, co ma przeważnie aspekt niekorzystny, na przykład: hałas, zanieczyszczenie powietrza i wód, wyrąb lasów, wypas nadmiernej ilości zwierząt.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Anabolizm:
Co to jest część metabolizmu, która związana jest ze wzrostem tkanek organizmu. Regularnie mechanizmy metaboliczne dzieli się na anaboliczne (wzrostowe) i kataboliczne (powiązane z rozkładem i zanikaniem antropopresja co znaczy.
Definicja Arboretum:
Co to jest dendrologiczny (z łaciny arbor - drzewo) - wyodrębniony region, na którym znajduje się zestawienie drzew i krzewów, utrzymywany w celu naukowo-badawczym (na przykład prace nad aklimatyzacją obcych antropopresja krzyżówka.
Definicja Autosomy:
Co to jest Autosomy - wszystkie chromosomy prócz płciowych antropopresja co to jest.
Definicja Aglutynina:
Co to jest Aglutynina to przeciwciało biorące udział w zlepianiu aglutynogenów w trakcie aglutynacji.Treść hasła pochodzi z Wikipedi antropopresja słownik.

Czym jest Antropopresja znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: