Słownik antropopresja co to znaczy.
Definicja Antropopresja. Co znaczy przypadkowych) mających wpływ na środowisko przyrodnicze.

Czy przydatne?

Definicja Antropopresja

Definicja z ang. anthropopressure, z niem. anthropopressure.

Co to znaczy ANTROPOPRESJA: Antropopresja – ogół działań człowieka (zarówno planowych i przypadkowych) mających wpływ na środowisko przyrodnicze. Antropopresja może być scharakteryzowana przez różną skalę intensywności i zasięgu przestrzennego, co ma przeważnie aspekt niekorzystny, na przykład: hałas, zanieczyszczenie powietrza i wód, wyrąb lasów, wypas nadmiernej ilości zwierząt.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Allopoliploid:
Co to jest amfiploid) - organizm poliploidalny powstały w konsekwencji skrzyżowania dwóch gatunków i zawierający zdwojone genomy każdego z typów rodzicielskich. Liczba chromosomów w takim mieszańcu jest sumą antropopresja.
Definicja Aeroby, Tlenowce, Aerobionty, Oksybionty:
Co to jest tlenowce, aerobionty, oksybionty) - wszelakie organizmy wykorzystujące tlen w procesie oddychania jako ostateczny akceptor protonów i elektronów (teoria chemiosmotyczna Mitchella). Oddychanie tlenowe antropopresja.
Definicja Aparat Golgiego:
Co to jest jednostka każdego aparatu Golgiego - diktiosom - złożona jest ze stosu cystern i odpączkowujących pęcherzyków. Aparat Golgiego występuje w niemal wszystkich komórkach eukariotycznych. W strukturach antropopresja.
Definicja Absorpcja (Fizyka):
Co to jest chemia) (z łaciny absorbere, wchłaniać) to zdarzenie i mechanizm pochłaniania substancji gazowej w całą objętość substancji ciekłej albo stałej, albo także substancji ciekłej w całą objętość antropopresja.

Czym jest Antropopresja znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: