Słownik antropopresja co to znaczy.
Definicja Antropopresja. Co znaczy przypadkowych) mających wpływ na środowisko przyrodnicze.

Czy przydatne?

Definicja Antropopresja

Definicja z ang. anthropopressure, z niem. anthropopressure.

Co to znaczy ANTROPOPRESJA: Antropopresja – ogół działań człowieka (zarówno planowych i przypadkowych) mających wpływ na środowisko przyrodnicze. Antropopresja może być scharakteryzowana przez różną skalę intensywności i zasięgu przestrzennego, co ma przeważnie aspekt niekorzystny, na przykład: hałas, zanieczyszczenie powietrza i wód, wyrąb lasów, wypas nadmiernej ilości zwierząt.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Anabolizm:
Co to jest część metabolizmu, która związana jest ze wzrostem tkanek organizmu. Regularnie mechanizmy metaboliczne dzieli się na anaboliczne (wzrostowe) i kataboliczne (powiązane z rozkładem i zanikaniem antropopresja.
Definicja Agrocenoza:
Co to jest ekologiczny, który został utworzony poprzez człowieka w celu zmaksymalizowania plonów. Układowi temu towarzyszy uproszczony skład gatunkowy wszystkich szczebli troficznych a poprzez to ograniczona antropopresja.
Definicja Amfetamina:
Co to jest użytkowane nazwy: benzedryna, psychedryna, perwityna) to jedna z gatunku substancji psychotropowych - związków chemicznych wykazujących działanie pobudzające na ośrodkowy układ nerwowy. Uwalnia ona antropopresja.
Definicja Adaptacja:
Co to jest Adaptacja przystosowanie się organizmu żywego do życia w nowych dla niego, trwale zmienionych uwarunkowaniach bytowych antropopresja.

Czym jest Antropopresja znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: