Słownik antybiotyki co to znaczy.
Definicja Antybiotyki. Co znaczy produkowane poprzez drobnoustroje, lecz również syntetyczne.

Czy przydatne?

Definicja Antybiotyki

Definicja z ang. antibiotics, z niem. Antibiotika.

Co to znaczy ANTYBIOTYKI: Antybiotyki to substancje chemiczne - naturalne, produkowane poprzez drobnoustroje, lecz również syntetyczne, wytwarzane poprzez człowieka, które są użytkowane w lecznictwie jako leki przeciwdziałające infekcjom spowodowanym poprzez drobnoustroje (przeważnie bakterie, lecz również mykoplazmy i pierwotniaki). Bywają również stosowane profilaktycznie w zapobieganiu zakażeniom bakteryjnym w przypadku osłabienia odporności, na przykład neutropenii, a również w profilaktyce bakteryjnego zapalenia wsierdzia. Badacze wiedzieli już w XIX wieku, iż nie wszystkie organizmy przeciwdziałają postępowi bakterii. Nazywano to zdarzenie antybiozą (z greki anti- przeciw, przeciwstawny i -bios życie). Odkrycie pierwszego antybiotyku zostało dokonane w 1929 roku poprzez Alexandra Fleminga, który zauważył, iż kultury bakterii nie chcą rosnąć na podłożu przypadkowo zanieczyszczonym poprzez pleśń Penicillium notatum. Prócz pleśni (grzyby niedoskonałe) zdolnością wytwarzania antybiotyków wyróżniają się promieniowce i bakterie. Pod względem budowy chemicznej antybiotyki należą do różnych grup związków organicznych. Z tys. naturalnie występujących antybiotyków raptem kilkadziesiąt mogło być włączonych do leczenia ludzi i zwierząt z racji na toksyczność albo negatywne działania niepożądane

Definicja Aplanospory:
Co to jest Aplanospory to nieruchliwe, regularnie mające postać przetrwalników mejospory a więc zarodniki tworzone w trakcie mejozy.Treść hasła pochodzi z Wikipedi antybiotyki.
Definicja Aktywny Transport Jonów:
Co to jest jonów to jest transport jonów poprzez błony biologiczne na zasadzie transportu aktywnego. Odpowiednikiem aktywnego transportu jonów jest pompa sodowo-potasowa.Treść hasła pochodzi z Wikipedi antybiotyki.
Definicja Autosomy:
Co to jest Autosomy - wszystkie chromosomy prócz płciowych antybiotyki.
Definicja Antropopresja:
Co to jest ogół działań człowieka (zarówno planowych i przypadkowych) mających wpływ na środowisko przyrodnicze. Antropopresja może być scharakteryzowana przez różną skalę intensywności i zasięgu przestrzennego antybiotyki.

Czym jest Antybiotyki znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: