Słownik białaczka fitopatologia co to znaczy.
Definicja Białaczka (fitopatologia). Co znaczy Białaczka (u roślin) - całkowity zanik zielonego.

Czy przydatne?

Definicja Białaczka (fitopatologia)

Definicja z ang. Leukemia (pathology), z niem. Leukämie (Pathologie).

Co to znaczy BIAŁACZKA (FITOPATOLOGIA): Białaczka (u roślin) - całkowity zanik zielonego barwnika - chloroplastu

Definicja Biodegradacja:
Co to jest bios - życie, z łaciny degradatio - obniżenie) to biochemiczny rozkład związków organicznych poprzez organizmy żywe (bakterie, pierwotniaki, promieniowce, grzyby, glony, robaki) na prostsze składniki białaczka (fitopatologia).
Definicja Biologia:
Co to jest edukacja przyrodnicza o układach fizyko-chemicznych, do których można wykorzystać ustalenie "żywy", o życiu, ich pochodzeniu, rozwoju osobniczym, ewolucji, zależnościach pomiędzy nimi, a białaczka (fitopatologia).
Definicja Biomasa:
Co to jest termin biomasa rozumie się ogólną masę materii organicznej, zawartej w organizmach zwierzęcych i roślinnych w danym siedlisku. Pod tym definicją rozumie się również całość występującej w przyrodzie białaczka (fitopatologia).
Definicja Biologia Molekularna:
Co to jest molekularna to tematyka edukacji zajmująca się biologią na poziomie molekularnym. Innymi słowami, bada w jaki sposób funkcjonowanie organizmów uwarunkowane jest właściwościami budujących je białaczka (fitopatologia).

Czym jest Białaczka (fitopatologia znaczenie w Słownik biologia B .

  • Dodano:
  • Autor: