Słownik białka co to znaczy.
Definicja Białka. Co znaczy połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi. Synteza białek dzieje się w.

Czy przydatne?

Definicja Białka

Definicja z ang. proteins, z niem. Proteine.

Co to znaczy BIAŁKA: Białko - naturalny polipeptyd a więc polimer aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi. Synteza białek dzieje się w szczególnych organellach komórkowych zwanych rybosomami. Zwykle liczba reszt aminokwasowych pojedynczego łańcucha polipeptydowego białka jest większa niż 100, a cała cząsteczka może być zbudowana z wielu łańcuchów polipeptydowych (podjednostek). Kluczowymi pierwiastkami wchodzącymi w skład białek są C, O, H, N, S, również P, i niekiedy jony Mn, Zn, Mg, Fe, Cu, Co i inne. Skład ten nie pokrywa się ze składem aminokwasów. Wynika to stąd, iż przewarzająca część białek ma dołączone do reszt aminokwasowych różne inne cząsteczki. Regułą jest przyłączanie cukrów, a ponadto kowalencyjnie albo dzięki wiązań wodorowych dołączane może być sporo różnych związków organicznych pełniących funkcje koenzymów i jony metali

Definicja Bentos:
Co to jest organizmów: roślinnych (fitobentos) i zwierzęcych (zoobentos) zasiedlajacych dno zbiorników wodnych (bental). Skład gatunkowy i liczebność bentosu zależy od różnorodnych czynników biotycznych i białka co znaczy.
Definicja Biologia:
Co to jest edukacja przyrodnicza o układach fizyko-chemicznych, do których można wykorzystać ustalenie "żywy", o życiu, ich pochodzeniu, rozwoju osobniczym, ewolucji, zależnościach pomiędzy nimi, a białka krzyżówka.
Definicja Bruceloza:
Co to jest Brucellosis) albo (z łaciny Abortus epizooticus) - to jest przewlekła, zakaźna i zaraźliwa bakteryjna dolegliwość różnych gatunków zwierząt domowych i dzikich jak także człowieka. Dolegliwość ta u białka co to jest.
Definicja Biofilm:
Co to jest trójwymiarowa kolonia bakterii zawartych w macierzy zewnątrzkomórkowych polimerów wykazujących umiejętność adhezji do powierzchni stałych i do siebie nawzajem. Formowanie się matrycy biofilmu ma na białka słownik.

Czym jest Białka znaczenie w Słownik biologia B .

  • Dodano:
  • Autor: