Słownik biocenoza co to znaczy.
Definicja Biocenoza. Co znaczy naturalny zespół populacji organizmów żywych danego środowiska.

Czy przydatne?

Definicja Biocenoza

Definicja z ang. biocenosis, z niem. biocenosis.

Co to znaczy BIOCENOZA: Biocenoza (gr. bios - życie i koinos - wspólny) to naturalny zespół populacji organizmów żywych danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, lecz powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi, tworząc całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (a więc dynamicznej równowagi). Biocenoza wraz ze środowiskiem fizycznym to ekosystem. Biocenozy można podzielić na naturalne i stuczne. Do naturalnych można zaliczyć sawannę, las, jezioro, a do sztucznej park, ogród.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Biosfera:
Co to jest Biosfera (zobacz bio) - strefa kuli ziemskiej zamieszkana poprzez organizmy żywe.Treść hasła pochodzi z Wikipedi biocenoza.
Definicja Białka Adhezyjne, Adhezyny:
Co to jest odmiennie adhezyny - białka uczestniczące w przyleganiu komórek do siebie. 1. W organizmach wielokomórkowych to są białka należące do nadrodziny białek immunoglobulinopodobnych, uczestniczące w biocenoza.
Definicja Ballochoria:
Co to jest Ballochoria - to sposób rozsiewania nasion (diaspor) dzięki systemów eksplozyjnych biocenoza.
Definicja Białaczka (Fitopatologia):
Co to jest Białaczka (u roślin) - całkowity zanik zielonego barwnika - chloroplastu biocenoza.

Czym jest Biocenoza znaczenie w Słownik biologia B .

  • Dodano:
  • Autor: