Słownik bioindykacja co to znaczy.
Definicja Bioindykacja. Co znaczy zanieczyszczeń, opierając się na badania reakcji organizmów.

Czy przydatne?

Definicja Bioindykacja

Definicja z ang. bioindication, z niem. Bioindikation.

Co to znaczy BIOINDYKACJA: Bioindykacja - sposób ocena stanu środowiska, poziomu zanieczyszczeń, opierając się na badania reakcji organizmów żywych stenotypowych (organizmów wskażnikowych) na zmiany.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Białaczka (Fitopatologia):
Co to jest Białaczka (u roślin) - całkowity zanik zielonego barwnika - chloroplastu bioindykacja.
Definicja Beztkankowce:
Co to jest Beztkankowce - podkrólestwo w obrębie królestwie zwierząt, grupuje zwierzęta, które w swoim rozwoju nie wykształciły tkanek bioindykacja.
Definicja Biomasa:
Co to jest termin biomasa rozumie się ogólną masę materii organicznej, zawartej w organizmach zwierzęcych i roślinnych w danym siedlisku. Pod tym definicją rozumie się również całość występującej w przyrodzie bioindykacja.
Definicja Błona Komórkowa:
Co to jest błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego. Jest ona złożona z dwóch warstw fosfolipidów i białek, z których nie wszystkie są umiejscowione po jednej ze stron, a inne bioindykacja.

Czym jest Bioindykacja znaczenie w Słownik biologia B .

  • Dodano:
  • Autor: