Słownik biologia co to znaczy.
Definicja Biologia. Co znaczy chemicznych, do których można wykorzystać ustalenie "żywy".

Czy przydatne?

Definicja Biologia

Definicja z ang. Biology, z niem. Biologie.

Co to znaczy BIOLOGIA: Biologia to edukacja przyrodnicza o układach fizyko-chemicznych, do których można wykorzystać ustalenie "żywy", o życiu, ich pochodzeniu, rozwoju osobniczym, ewolucji, zależnościach pomiędzy nimi, a również o powiązaniach pomiędzy nimi i środowiskiem. Biologia stara się, używając metod naukowych, formułować ogólne prawa dotyczące wszelkich przejawów życia. Biologia to termin wprowadzony w 1802 roku niezależnie poprzez dwóch przyrodników: Gottfrieda Reinholda Treviranusa i Jeana Baptiste Lamarcka w odniesiemiu do gałęzi edukacji zajmującej się organizmami żywymi; w wieku XX do obiektów zainteresowania biologii dołączyły wirusy, które trudno nazwać organizmami, lecz raczej układami fizyko-chemicznymi, do których można wykorzystać ustalenie "żywy". Biologia zajmuje się życiem i jego przejawami na różnych poziomach jego organizacji

Definicja Bentos:
Co to jest organizmów: roślinnych (fitobentos) i zwierzęcych (zoobentos) zasiedlajacych dno zbiorników wodnych (bental). Skład gatunkowy i liczebność bentosu zależy od różnorodnych czynników biotycznych i biologia co to jest.
Definicja Błona Komórkowa:
Co to jest błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego. Jest ona złożona z dwóch warstw fosfolipidów i białek, z których nie wszystkie są umiejscowione po jednej ze stron, a inne biologia definicja.
Definicja Butwienie:
Co to jest Butwienie - rozkład szczątek roślinnych wywołane działaniem bakterii i grzybów w obecności tlenu biologia co znaczy.
Definicja Bionika:
Co to jest zajmująca się wykorzystywaniem mechanizmów biologicznych w technice (w szczególności w automatyce) i budowaniem urządzeń technicznych na wzór organizmów żywych. Stara się poznawać i zastosować biologia słownik.

Czym jest Biologia znaczenie w Słownik biologia B .

  • Dodano:
  • Autor: