Słownik błona jądrowa co to znaczy.
Definicja Błona jądrowa. Co znaczy lipidowa odgraniczająca wnętrze jądra komórkowego od cytoplazmy.

Czy przydatne?

Definicja Błona jądrowa

Definicja z ang. nuclear membrane, z niem. Kernmembran.

Co to znaczy BŁONA JĄDROWA: Błona jądrowa, otoczka jądrowa, podwójna błona białkowo-lipidowa odgraniczająca wnętrze jądra komórkowego od cytoplazmy. Struktura błony jest utrzymywana pomiędzy innymi dzięki wyściełającej ją od wewnątrz warstwie złożonej z białek zwanych laminami. W otoczce jądrowej znajdują się liczne pory, pozwalające na bierną i aktywną wymianę makromolekuł z cytoplazmą. Z jądra do cytoplazmy przenikają, pomiędzy innymi, kompleksy rybonukleoproteinowe mRNA i dojrzałe rybosomy. Do jądra wnikają, pomiędzy innymi, białka syntetyzowane w cytoplazmie. Transport molekuł o masie atomowej ponad ~60 kilodaltonów dzieje się czynną drogą ze zużyciem energii przez hydrolizę ATP. Cząsteczki mniejsze mogą przenikać do jądra drogą swobodnej dyfuzji.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Błona:
Co to jest zwykle lokalnie płaska struktura oddzielająca dwa środowiska. Gdyż błony są funkcjonalnie barierami pomiędzy etapami fizycznymi i mają skończoną objętość, precyzyjniej jest je rozważać jako pomiędzy błona jądrowa.
Definicja Bionika:
Co to jest zajmująca się wykorzystywaniem mechanizmów biologicznych w technice (w szczególności w automatyce) i budowaniem urządzeń technicznych na wzór organizmów żywych. Stara się poznawać i zastosować błona jądrowa.
Definicja Bentos:
Co to jest organizmów: roślinnych (fitobentos) i zwierzęcych (zoobentos) zasiedlajacych dno zbiorników wodnych (bental). Skład gatunkowy i liczebność bentosu zależy od różnorodnych czynników biotycznych i błona jądrowa.
Definicja Biogaz:
Co to jest wytwór fermentacji związków pochodzenia organicznego (na przykład ścieki i odpady komunalne, odchody zwierzęce, odpady przemysłu rolno-spożywczego). Biogaz złożona jest w około 65% z metanu i w 35 błona jądrowa.

Czym jest Błona jądrowa znaczenie w Słownik biologia B .

  • Dodano:
  • Autor: