Słownik briologia co to znaczy.
Definicja Briologia. Co znaczy Briologia - (gr. bryon mech + logos edukacja) edukacja o mszakach.

Czy przydatne?

Definicja Briologia

Definicja z ang. BRYOLOGY, z niem. bryology.

Co to znaczy BRIOLOGIA: Briologia - (gr. bryon mech + logos edukacja) edukacja o mszakach

Definicja Błona Biologiczna:
Co to jest odmiennie biomembrana, kompleks białkowo-lipidowy będący jedną z fundamentalnych struktur budowy komórki organizmów prokariotycznych i eukariotycznych. Błonę biologiczną charakteryzują: asymetria briologia co to jest.
Definicja Biosfera:
Co to jest Biosfera (zobacz bio) - strefa kuli ziemskiej zamieszkana poprzez organizmy żywe.Treść hasła pochodzi z Wikipedi briologia definicja.
Definicja Blastochoria:
Co to jest Blastochoria - to sposób rozsiewania nasion opierający na wzroście pędu nasiennego na długość i pozostawianiu nasion w pewnej odległości od rośliny macierzystej.Treść hasła pochodzi z Wikipedi briologia co znaczy.
Definicja Barwniki Fotosyntetyczne, Asymilacyjne:
Co to jest fotosyntetyczne (asymilacyjne) - barwne związki chemiczne pełniące najważniejszą rolę w procesie fotosyntezy. Odznacza się trzy kluczowe ekipy barwników fotosyntetycznych: chlorofile, karotenoidy i briologia słownik.

Czym jest Briologia znaczenie w Słownik biologia B .

  • Dodano:
  • Autor: