Słownik bruceloza co to znaczy.
Definicja Bruceloza. Co znaczy epizooticus) - to jest przewlekła, zakaźna i zaraźliwa bakteryjna.

Czy przydatne?

Definicja Bruceloza

Definicja z ang. brucellosis, z niem. Brucellose.

Co to znaczy BRUCELOZA: Bruceloza (z łaciny Brucellosis) albo (z łaciny Abortus epizooticus) - to jest przewlekła, zakaźna i zaraźliwa bakteryjna dolegliwość różnych gatunków zwierząt domowych i dzikich jak także człowieka. Dolegliwość ta u człowieka znana jest także pod nazwami: gorączka maltańska, dolegliwość Banga, gorączka falująca, gorączka kozia, gorączka skalna, gorączka gibraltarska, gorączka Rio-grande

Definicja Bentos:
Co to jest organizmów: roślinnych (fitobentos) i zwierzęcych (zoobentos) zasiedlajacych dno zbiorników wodnych (bental). Skład gatunkowy i liczebność bentosu zależy od różnorodnych czynników biotycznych i bruceloza.
Definicja Beztkankowce:
Co to jest Beztkankowce - podkrólestwo w obrębie królestwie zwierząt, grupuje zwierzęta, które w swoim rozwoju nie wykształciły tkanek bruceloza.
Definicja Busz:
Co to jest roślinne, charakterystyczne dla suchych obszarów podzwrotnikowych, raczej południowej Afryki, Australii (lokalne ustalenie scrub), w mniejszej skali wschodniej Afryki i Ameryki Południowej bruceloza.
Definicja Biologiczna Koncepcja Gatunku:
Co to jest w okresie i przestrzeni. Szeroko rozprzestrzenione gatunki mogą obejmować populacje leżące na krańcach zasięgów i zachowujące się w relacji do innych populacji jak gatunki, mimo iż są połączone z bruceloza.

Czym jest Bruceloza znaczenie w Słownik biologia B .

  • Dodano:
  • Autor: