Słownik bruceloza co to znaczy.
Definicja Bruceloza. Co znaczy epizooticus) - to jest przewlekła, zakaźna i zaraźliwa bakteryjna.

Czy przydatne?

Definicja Bruceloza

Definicja z ang. brucellosis, z niem. Brucellose.

Co to znaczy BRUCELOZA: Bruceloza (z łaciny Brucellosis) albo (z łaciny Abortus epizooticus) - to jest przewlekła, zakaźna i zaraźliwa bakteryjna dolegliwość różnych gatunków zwierząt domowych i dzikich jak także człowieka. Dolegliwość ta u człowieka znana jest także pod nazwami: gorączka maltańska, dolegliwość Banga, gorączka falująca, gorączka kozia, gorączka skalna, gorączka gibraltarska, gorączka Rio-grande

Definicja Białka:
Co to jest polipeptyd a więc polimer aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi. Synteza białek dzieje się w szczególnych organellach komórkowych zwanych rybosomami. Zwykle liczba reszt bruceloza co znaczy.
Definicja Błona:
Co to jest zwykle lokalnie płaska struktura oddzielająca dwa środowiska. Gdyż błony są funkcjonalnie barierami pomiędzy etapami fizycznymi i mają skończoną objętość, precyzyjniej jest je rozważać jako pomiędzy bruceloza krzyżówka.
Definicja Biotyp:
Co to jest Biotyp - ekipa organizmów albo wirusów o takim samym genomie bruceloza co to jest.
Definicja Bioetyka:
Co to jest Bioetyka (z angielskiego: bioethics) - dział etyki zajmujący się zagadnieniami etycznymi w biologii i medycynie bruceloza słownik.

Czym jest Bruceloza znaczenie w Słownik biologia B .

  • Dodano:
  • Autor: