Słownik cechy związane płcią co to znaczy.
Definicja Cechy związane z płcią. Co znaczy w autosomach. Ujawnienie się cechy związanej z płcią.

Czy przydatne?

Definicja Cechy związane z płcią

Definicja z ang. Characteristic related to sex, z niem. Charakteristisch im Zusammenhang mit Sex.

Co to znaczy CECHY ZWIĄZANE Z PŁCIĄ: Cechy powiązane z płcią - geny na te cechy zlokalizowane są w autosomach. Ujawnienie się cechy związanej z płcią zależy od płci osobnika

Definicja Chromosomy Płciowe:
Co to jest Chromosomy płciowe (allosomy) - chromosomy warunkujące płeć.przeważnie inaczej wykształcone u osobników kobiecych i męskich cechy związane z płcią co znaczy.
Definicja Chromosom Metacentryczny:
Co to jest Chromosom metacentryczny to taki chromosom, gdzie centromer jest położony precyzyjnie w połowie długości chromatyd cechy związane z płcią krzyżówka.
Definicja Chwytniki, Ryzoidy:
Co to jest to cienkie, nitkowate wyrostki o budowie jedno– albo wielokomórkowej, produkowane poprzez dolną część łodygi mszaków, wielokomórkowych glonów i poprzez przedrośla paprotników i nie wszystkie grzyby cechy związane z płcią co to jest.
Definicja Chloroza:
Co to jest Chloroza - dolegliwość roślin związana z zahamowaniem syntezy chlorofilu. Jej powodem mogą być niedobory nie wszystkich pierwiastków chemicznych.Treść hasła pochodzi z Wikipedi cechy związane z płcią słownik.

Czym jest Cechy związane z płcią znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: