Słownik cechy związane płcią co to znaczy.
Definicja Cechy związane z płcią. Co znaczy w autosomach. Ujawnienie się cechy związanej z płcią.

Czy przydatne?

Definicja Cechy związane z płcią

Definicja z ang. Characteristic related to sex, z niem. Charakteristisch im Zusammenhang mit Sex.

Co to znaczy CECHY ZWIĄZANE Z PŁCIĄ: Cechy powiązane z płcią - geny na te cechy zlokalizowane są w autosomach. Ujawnienie się cechy związanej z płcią zależy od płci osobnika

Definicja Cistron:
Co to jest genetyczna jednostka spełniająca funkcje biochemiczne,której funkcjonowanie jest możliwe,gdy nie jest uszkodzona.Cistron jest jednostką rzędu kilku tys. par nukleotydów,można go podzielić na mniejsze cechy związane z płcią.
Definicja Chromatyna:
Co to jest fundamentalny składnik chromosomów zbudowany raczej z DNA - kwasu deoksyrybonukleinowego, decydującego o ich roli w dziedziczeniu, i z białek zasadowych — histonów i licznych białek kwaśnych. 4 typy cechy związane z płcią.
Definicja Cytoplazma:
Co to jest część protoplazmy komórki eukariotycznej pozostająca poza jądrem komórkowym. Złożona jest z cytosolu i zawieszonych w nim organelli komórkowych. W nie wszystkich typach cytoplazmy (na przykład u cechy związane z płcią.
Definicja Czarna Śmierć:
Co to jest jest nazywana ogromna epidemię dżumy, która spustoszyła średniowieczną Europę w XIV wieku, zabijając jak się ocenia ok. 1/3 ludności tego kontynentu. Nazwa pochodzi od pojawiających się rozległych cechy związane z płcią.

Czym jest Cechy związane z płcią znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: