Słownik chimera co to znaczy.
Definicja Chimera. Co znaczy zwierzę, króre ma tkanki dwóch albo więcej idiotypów.Chimery mogą.

Czy przydatne?

Definicja Chimera

Definicja z ang. Chimera, z niem. Chimäre.

Co to znaczy CHIMERA: Chimera - mozaika idiotypowa,przeważnie roślina,rzadziej zwierzę, króre ma tkanki dwóch albo więcej idiotypów.Chimery mogą powstać w rezultacie mutacji ,somatycznej segregacji albo przeszczepiania. U człowieka chimerę stanowi przeszczep tkanki albo narządu

Definicja CITES:
Co to jest International of Trade of Endangered Species - Międzynarodowa Konwencja o Handlu Gatunkami Zagrożonymi Wyginięciem, Konwencja Waszyngtońska, międzynarodowy układ kontrolujący handel wieloma gatunkami chimera co znaczy.
Definicja Cebula:
Co to jest Cebula - przekształcony podziemny pęd o funkcji spichrzowej i przetrwalnikowej charakteryzujący się chimera krzyżówka.
Definicja Chromosom:
Co to jest struktura,zawierająca ułożone kolejno geny,które warunkują właściwości dziedziczne we wszystkich pro- i eukariotycznych systemach genetycznych.Chromosomy są strukturami samoodtwarzającymi się chimera co to jest.
Definicja Czynniki Abiotyczne:
Co to jest tak ustala się uwarunkowania środowiska nieorganicznego, które samodzielnie albo wspólnie z innymi czynnikami wywierają wpływ na ekosystemy będące na różnym poziomie organizacji. Do czynników chimera słownik.

Czym jest Chimera znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: