Słownik chimera co to znaczy.
Definicja Chimera. Co znaczy zwierzę, króre ma tkanki dwóch albo więcej idiotypów.Chimery mogą.

Czy przydatne?

Definicja Chimera

Definicja z ang. Chimera, z niem. Chimäre.

Co to znaczy CHIMERA: Chimera - mozaika idiotypowa,przeważnie roślina,rzadziej zwierzę, króre ma tkanki dwóch albo więcej idiotypów.Chimery mogą powstać w rezultacie mutacji ,somatycznej segregacji albo przeszczepiania. U człowieka chimerę stanowi przeszczep tkanki albo narządu

Definicja Cechy związane z płcią:
Co to jest Cechy powiązane z płcią - geny na te cechy zlokalizowane są w autosomach. Ujawnienie się cechy związanej z płcią zależy od płci osobnika CHIMERA.
Definicja Cytoszkielet:
Co to jest struktur białkowych w komórce eukariotycznej, dzieki którym organelle i substancje nie pływają swobodnie w cytoplazmie, lecz zajmują pewne przypisane sobie miejsca. Cytoszkielet tworzą włókienka CHIMERA.
Definicja Cyklon (ochrona środowiska):
Co to jest środowiska) - urządzenie używane do oczyszczania gazów z cząstek stałych. Cylkony użytkowane są do odpylania gazów w ciepłowniach, elektrociepłowniach, hutach, i tym podobne Urządzenie to pozwala na CHIMERA.
Definicja Choroba Taya i Sachsa (ch. spichrzania):
Co to jest Sachsa (ch. spichrzania) - autosomalna, uwarunkowana genem recesywnym. Dolegliwość dziedziczna, o charakterze recesywnym, występująca raczej pośród Żydów aszkenazyjskich. Charakteryzuje się brakiem CHIMERA.

Czym jest Chimera znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: