Słownik chiralność co to znaczy.
Definicja Chiralność. Co znaczy par dowolnych obiektów geometrycznych polegająca na tym, iż obiekty.

Czy przydatne?

Definicja Chiralność

Definicja z ang. chirality, z niem. Chiralität.

Co to znaczy CHIRALNOŚĆ: Chiralność (z gr. cheír - ręka) to topologiczna własność par dowolnych obiektów geometrycznych polegająca na tym, iż obiekty te nie są tożsame, ale można je przekształcić jedne w drugie przez rzut poprzez płaszczyznę symetrii. Takie pary obiektów nazywa się enancjomorfami. Mówiąc prościej, chiralny jest każdy przedmiot, którego lustrzane odbicie nie jest tożsame z nim samym. Warunkiem wystarczającym chiralności danego obiektu jest brak występowania jakiegokolwiek elementu wewnętrznej symetrii (punktu, linii albo płaszczyzny symetrii), a więc jego pełna asymetryczność. Nie to jest jednak warunek niezbędny: istnieją na przykład obiekty chiralne, posiadające trójkrótną oś symetrii. Warunkiem koniecznym i wystarczającym chiralności jest nieposiadanie poprzez przedmiot ani dwukrotnej inwersyjnej osi symetrii, ani płaszczyzny symetrii. W życiu codziennym mamy do czynienia bardzo regularnie z przedmiotami chiralnymi. Typowe przykłady to prawa i lewa rękawiczka czy prawo- i lewoskrętna sprężyna. Sporo cząsteczek chemicznych jest chiralnych. Pary chiralnych cząsteczek nazywa się enancjomerami i wykazują one zwykle aktywność optyczną a więc przeciwną skręcalność światła spolaryzowanego. Chiralność cząsteczek naturalnych i ich wystepowanie w formie tylko jednej z dwu możliwych form ma podstawowe znaczenie w procesach życiowych. Życie błyskotliwe, a nawet życie w ogóle nie może istnieć w oparciu o achiralne cząsteczki, bo nie było aby w stanie odróżnić prawej strony od lewej. Reakcje chemiczne gdzie następują zmiany, zachowanie albo wymuszenie chiralności są badane poprzez stereochemię. Chiralność ma także duże znaczenie w fizyce cząstek elementarnych, bo, dzięki występowaniu spinu sporo cząstek jest asymetryczna i posiada własne enancjomorfy. Definicja chiralności użytkowane w fizycze cząstek elementarnych nie jest jednak ściśle tożsame z "normalnym", geometrycznym użyciem tego terminu. W pewnym sensie mówi się w fizyce o chiralnych (a więc asymetrycznych) podstawowych siłach i prawach

Definicja Cecha:
Co to jest cecha (fenotypowa) organizmu:biochemiczna,anatomiczna,psychiczna. U jej podłoża leży wiadomość genetyczna,której realizacja zależy jednak od warunków środowiska. Cechę możemy określić jako CHIRALNOŚĆ.
Definicja Chaparral:
Co to jest czaparal; z hiszp. chaparro - niski] - zimozielona formacja roślinna występująca w Ameryce Północnej (zachodnia część USA - Kalifornia, północny Meksyk), przypominającą wyglądem makię. To jest CHIRALNOŚĆ.
Definicja Cechy poligeniczne:
Co to jest Cechy poligeniczne - cechy ilościowe określane poprzez kilka par genów CHIRALNOŚĆ.
Definicja Centromer:
Co to jest heterochromatyczne miejsce chromosomu,gdzie łączą się jego chromatydy i do którego przyczepiają się włókna wrzeciona kariokinetycznego w trakcie mitozy albo mejozy.tytułujemy je także przewężeniem CHIRALNOŚĆ.

Czym jest Chiralność znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: