Słownik chów wsobny co to znaczy.
Definicja Chów wsobny. Co znaczy krzyżowanie krewniacze . Chów wsobny bazuje na krzyżowaniu się.

Czy przydatne?

Definicja Chów wsobny

Definicja z ang. inbreeding, z niem. Inzucht.

Co to znaczy CHÓW WSOBNY: Chów wsobny (z angielskiego: inbred) - odmiennie "krzyżowanie krewniacze". Chów wsobny bazuje na krzyżowaniu się blisko spokrewnionych osobników. W naturalnych populacjach jest zazwyczaj rezultatem pomniejszenia obszaru występowania zwierząt albo podziału wiekszych populacji na mniejsze, izolowane. Chów wsobny w naturze nie jest zjawiskiem korzystnym - regularnie gdyż prowadzi do ujawnienia niekorzystnych alleli recesywnych i pomniejszenia się różnorodności genetycznej populacji. Ostatnio zdarzenie to dotyka nagminnie populacje zwierząt, występujące na obszarach odizolowanych wskutek gospodarczej działalności człowieka. Jednym z wielu gatunków zagrożonych ujawnieniem chorób genetycznych w rezultacie chowu wsobnego jest gepard. Chów wsobny jest także sposobem pozyskiwania tak zwany czystych linii osobników o sporym stopniu homozygotyczności. Osobniki takie używane są w doświadczeniach.Treść hasła pochodzi z Wikipedii

Definicja Choroba Heinego-Medina:
Co to jest Medina - wirusowa dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez wirus polio (wirus zapalenia rogów przednich rdzenia kręgowego). Nazwa tej dolegliwości wywodzi się od nazwisk dwóch niemieckich uczonych CHÓW WSOBNY.
Definicja Choroba Creutzfeldta-Jakoba:
Co to jest Creutzfeldta-Jakoba, śmiertelna i nieuleczalna dolegliwość ośrodkowego układu nerwowego, spowodowana poprzez zakaźne cząsteczki białkowe zwane prionami. Priony uruchamiają cały łańcuch zdarzeń CHÓW WSOBNY.
Definicja Centriola:
Co to jest dwóch walcowatych, zbudowanych z [mikrotubule|mikrotubul] struktur wchodzących w skład centrosom(odgrywającrgo ważną rolę w procesie formowania wrzeciona podziałowego w komórkach zwierzęcych), o CHÓW WSOBNY.
Definicja Chromosomy homologiczne:
Co to jest Chromosomy homologiczne - pary chromosomów w zespole diploidalnym mają ten sam kształt i rozmiar.Jeden chromosom w parze pochodzi od ojca drugi od matki CHÓW WSOBNY.

Czym jest Chów wsobny znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: