Słownik chów wsobny co to znaczy.
Definicja Chów wsobny. Co znaczy krzyżowanie krewniacze . Chów wsobny bazuje na krzyżowaniu się.

Czy przydatne?

Definicja Chów wsobny

Definicja z ang. inbreeding, z niem. Inzucht.

Co to znaczy CHÓW WSOBNY: Chów wsobny (z angielskiego: inbred) - odmiennie "krzyżowanie krewniacze". Chów wsobny bazuje na krzyżowaniu się blisko spokrewnionych osobników. W naturalnych populacjach jest zazwyczaj rezultatem pomniejszenia obszaru występowania zwierząt albo podziału wiekszych populacji na mniejsze, izolowane. Chów wsobny w naturze nie jest zjawiskiem korzystnym - regularnie gdyż prowadzi do ujawnienia niekorzystnych alleli recesywnych i pomniejszenia się różnorodności genetycznej populacji. Ostatnio zdarzenie to dotyka nagminnie populacje zwierząt, występujące na obszarach odizolowanych wskutek gospodarczej działalności człowieka. Jednym z wielu gatunków zagrożonych ujawnieniem chorób genetycznych w rezultacie chowu wsobnego jest gepard. Chów wsobny jest także sposobem pozyskiwania tak zwany czystych linii osobników o sporym stopniu homozygotyczności. Osobniki takie używane są w doświadczeniach.Treść hasła pochodzi z Wikipedii

Definicja Cudzożywność:
Co to jest sposób odżywiania zwierząt, protistów zwierzęcych, grzybów, bakterii pasożytniczych i saprofitycznych i roślin pasożytniczych. Cudzożywność bazuje na pobieraniu gotowych związków organicznych (w chów wsobny.
Definicja Caatinga, Katinga, Catinga, Sawanna Kolczasta:
Co to jest catinga, sawanna kolczasta - formacja roślinna występująca na suchych obszarach północno-wschodniej Brazylii. Tworzą ją rzadkie, kolczaste lasy albo zarośla drzew (między innymi z rodz. mimozowatych chów wsobny.
Definicja Cistron:
Co to jest genetyczna jednostka spełniająca funkcje biochemiczne,której funkcjonowanie jest możliwe,gdy nie jest uszkodzona.Cistron jest jednostką rzędu kilku tys. par nukleotydów,można go podzielić na mniejsze chów wsobny.
Definicja Ciałko Barra:
Co to jest Ciałko Barra - zobacz chromatyna płciowa chów wsobny.

Czym jest Chów wsobny znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: