Słownik chromatyna co to znaczy.
Definicja Chromatyna. Co znaczy z DNA - kwasu deoksyrybonukleinowego, decydującego o ich roli w.

Czy przydatne?

Definicja Chromatyna

Definicja z ang. chromatin, z niem. Chromatin.

Co to znaczy CHROMATYNA: To jest fundamentalny składnik chromosomów zbudowany raczej z DNA - kwasu deoksyrybonukleinowego, decydującego o ich roli w dziedziczeniu, i z białek zasadowych — histonów i licznych białek kwaśnych. 4 typy histonów tworzą oktameryczne zespoły (na które jest nawinięty łańcuch DNA), a więc nukleosomy. Piąty rodzaj jest luźniej związany z obszarami międzynukleosomowymi — budowa ta umożliwia znaczące skracanie łańcucha DNA (spiralizacja chromosomów). Termin chromatyna odnosi się do okresu spoczynkowego (interfazalnego) jąder komórkowych, gdzie indywidualne chromosomy są niewyróżnialne., Tomasz Pater

Definicja Cytochrom c:
Co to jest hemoproteina pełniąca funkcję transportera elektronów między kompleksami cytochromów bc1 a oksydazą cytochromową w mitochondriach. Rodzina cytochromów c jest jedną z najlepiej scharakteryzowanych CHROMATYNA.
Definicja Cytologia:
Co to jest Biologia komórki (z gr. kytos i logos) to jest edukacja o budowie wewnętrznej i funkcji podstawowej jednostki budulcowej organizmów żywych - komórkach. Cytologia jest blisko związana z edukacją o CHROMATYNA.
Definicja Cytochromy:
Co to jest białek występujących w matrix mitochondrianej i uczestniczących w transporcie elektronów w procesie fosforylacji oksydacyjnej. W mikrosomach Cytochrom P450 uczestniczy w procesie metabolizmu CHROMATYNA.
Definicja Centriola:
Co to jest dwóch walcowatych, zbudowanych z [mikrotubule|mikrotubul] struktur wchodzących w skład centrosom(odgrywającrgo ważną rolę w procesie formowania wrzeciona podziałowego w komórkach zwierzęcych), o CHROMATYNA.

Czym jest Chromatyna znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: