Słownik chromatyna co to znaczy.
Definicja Chromatyna. Co znaczy barwnikami zasadowymi i składająca się z zagęszczonego białka i DNA.

Czy przydatne?

Definicja Chromatyna

Definicja z ang. chromatin, z niem. Chromatin.

Co to znaczy CHROMATYNA: Chromatyna - substancja jądra komórkowego barwiąca się barwnikami zasadowymi i składająca się z zagęszczonego białka i DNA

Definicja Centriola:
Co to jest dwóch walcowatych, zbudowanych z [mikrotubule|mikrotubul] struktur wchodzących w skład centrosom(odgrywającrgo ważną rolę w procesie formowania wrzeciona podziałowego w komórkach zwierzęcych), o CHROMATYNA.
Definicja Chromosomy homologiczne:
Co to jest Chromosomy homologiczne - pary chromosomów w zespole diploidalnym mają ten sam kształt i rozmiar.Jeden chromosom w parze pochodzi od ojca drugi od matki CHROMATYNA.
Definicja Chromatyda:
Co to jest z dwu jednostek podłużnych,z jakich składają się chromosomy od okresu syntezy aż do metafazy mitotycznej albo metafazy II podziału mejotycznego;później staje się chromosomem potomnym CHROMATYNA.
Definicja Czynniki fizykochemiczne:
Co to jest fizykochemiczne - to przedmioty fizykochemiczne środowiska, takie jak: temp., światło, poziom radiacji, woda, tlen, dwutlenek węgla, sole mineralne. Impulsy fizykochemiczne mają wpływ na liczebność CHROMATYNA.

Czym jest Chromatyna znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: