Słownik chromosomy płciowe co to znaczy.
Definicja Chromosomy płciowe. Co znaczy przeważnie inaczej wykształcone u osobników kobiecych i.

Czy przydatne?

Definicja Chromosomy płciowe

Definicja z ang. sex chromosomes, z niem. Geschlechtschromosomen.

Co to znaczy CHROMOSOMY PŁCIOWE: Chromosomy płciowe (allosomy) - chromosomy warunkujące płeć.przeważnie inaczej wykształcone u osobników kobiecych i męskich

Definicja Cytochromy:
Co to jest białek występujących w matrix mitochondrianej i uczestniczących w transporcie elektronów w procesie fosforylacji oksydacyjnej. W mikrosomach Cytochrom P450 uczestniczy w procesie metabolizmu chromosomy płciowe.
Definicja Czynniki Fizykochemiczne:
Co to jest fizykochemiczne - to przedmioty fizykochemiczne środowiska, takie jak: temp., światło, poziom radiacji, woda, tlen, dwutlenek węgla, sole mineralne. Impulsy fizykochemiczne mają wpływ na liczebność chromosomy płciowe.
Definicja Chromonema:
Co to jest Chromonema - nić z której złożona jest chromosom chromosomy płciowe.
Definicja Czynniki Ekologiczne:
Co to jest to są wszelakie uwarunkowania i mechanizmy zachodzące w danym środowisku, które oddziałują na postęp osobników w populacji jest to wpływają na możliwości występowania gatunków, organizmów, ich chromosomy płciowe.

Czym jest Chromosomy płciowe znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: