Słownik chromosomy płciowe co to znaczy.
Definicja Chromosomy płciowe. Co znaczy przeważnie inaczej wykształcone u osobników kobiecych i.

Czy przydatne?

Definicja Chromosomy płciowe

Definicja z ang. sex chromosomes, z niem. Geschlechtschromosomen.

Co to znaczy CHROMOSOMY PŁCIOWE: Chromosomy płciowe (allosomy) - chromosomy warunkujące płeć.przeważnie inaczej wykształcone u osobników kobiecych i męskich

Definicja Czynniki biotyczne:
Co to jest oznaczają impulsy środowiska występujące w rezultacie oddziaływania żywych organizmów w sposób bezpośredni albo pośredni na inne żywe organizmy. impulsy biotyczne, podobnie jak impulsy CHROMOSOMY PŁCIOWE.
Definicja Centriola:
Co to jest Centriola - organellum komórkowe biorące udział w wytwarzaniu wrzeciona kariokinetycznego, odgrywające istotną rolę w trakcie podziałów komórkowych CHROMOSOMY PŁCIOWE.
Definicja Cechy związane z płcią:
Co to jest Cechy powiązane z płcią - geny na te cechy zlokalizowane są w autosomach. Ujawnienie się cechy związanej z płcią zależy od płci osobnika CHROMOSOMY PŁCIOWE.
Definicja Centromer:
Co to jest heterochromatyczne miejsce chromosomu,gdzie łączą się jego chromatydy i do którego przyczepiają się włókna wrzeciona kariokinetycznego w trakcie mitozy albo mejozy.tytułujemy je także przewężeniem CHROMOSOMY PŁCIOWE.

Czym jest Chromosomy płciowe znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: