Słownik cierń co to znaczy.
Definicja Cierń. Co znaczy chroniące rośliny przed zjedzeniem poprzez zwierzęta roślinożerne.

Czy przydatne?

Definicja Cierń

Definicja z ang. Thorn, z niem. Dorn.

Co to znaczy CIERŃ: Wyrostki roślinne o szydłowatym kształcie, ostro zakończone, chroniące rośliny przed zjedzeniem poprzez zwierzęta roślinożerne; będące przekształconymi liśćmi (ciernie pochodzenia liściowego na przykład u berberysu i kaktusów) albo pędowego (na przykład tarniny i grochodrzewu) i rzadziej z przekształconych przylistków (na przykład nie wszystkich wilczomleczowatych). U nie wszystkich palm powstają także ciernie pochodzenia korzeniowego (rzadkość)

Definicja CORINE - Coordination of Information on the Environment:
Co to jest Coordination of Information on the Environment - mechanizm informacji na temat przyrody nadzorowany poprzez Europejską Agencję Środowiskową (EEA a więc European Environmental Agency). Celami programu CIERŃ.
Definicja C/EBP (CBF), czynniki transkrypcyjne C/EBP:
Co to jest impulsy transkrypcyjne C/EBP albo białka wiążące się z sekwencja CCAAT (z angielskiego: CCAAT enhancer binding proteins, CCAAT binding factor). impulsy transkrypcyjne kręgowców wiążące się z CIERŃ.
Definicja Choroba Taya i Sachsa (ch. spichrzania):
Co to jest Sachsa (ch. spichrzania) - autosomalna, uwarunkowana genem recesywnym. Dolegliwość dziedziczna, o charakterze recesywnym, występująca raczej pośród Żydów aszkenazyjskich. Charakteryzuje się brakiem CIERŃ.
Definicja Cyklon (ochrona środowiska):
Co to jest środowiska) - urządzenie używane do oczyszczania gazów z cząstek stałych. Cylkony użytkowane są do odpylania gazów w ciepłowniach, elektrociepłowniach, hutach, i tym podobne Urządzenie to pozwala na CIERŃ.

Czym jest Cierń znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: