Słownik cierń co to znaczy.
Definicja Cierń. Co znaczy chroniące rośliny przed zjedzeniem poprzez zwierzęta roślinożerne.

Czy przydatne?

Definicja Cierń

Definicja z ang. Thorn, z niem. Dorn.

Co to znaczy CIERŃ: Wyrostki roślinne o szydłowatym kształcie, ostro zakończone, chroniące rośliny przed zjedzeniem poprzez zwierzęta roślinożerne; będące przekształconymi liśćmi (ciernie pochodzenia liściowego na przykład u berberysu i kaktusów) albo pędowego (na przykład tarniny i grochodrzewu) i rzadziej z przekształconych przylistków (na przykład nie wszystkich wilczomleczowatych). U nie wszystkich palm powstają także ciernie pochodzenia korzeniowego (rzadkość)

Definicja Chwast (Chwasty):
Co to jest roślina niepożądana z punktu widzenia gospodarki rolnej, która rośnie na polu uprawnym, łące, pastwisku i tym podobne Chwasty błyskawicznie przystosowują się do danej uprawy, szybciej i bujniej rosną cierń.
Definicja Chromosomy Płciowe:
Co to jest Chromosomy płciowe (allosomy) - chromosomy warunkujące płeć.przeważnie inaczej wykształcone u osobników kobiecych i męskich cierń.
Definicja Czynniki Fizykochemiczne:
Co to jest fizykochemiczne - to przedmioty fizykochemiczne środowiska, takie jak: temp., światło, poziom radiacji, woda, tlen, dwutlenek węgla, sole mineralne. Impulsy fizykochemiczne mają wpływ na liczebność cierń.
Definicja Crossing Over:
Co to jest Crossing over - zdarzenie zachodzące w trakcie I podziału mejotycznego opierające na zamianie chromatyd chromosomów homologicznych.Stwarza sposobność rekombinacji cech cierń.

Czym jest Cierń znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: