Słownik cites co to znaczy.
Definicja CITES. Co znaczy Międzynarodowa Konwencja o Handlu Gatunkami Zagrożonymi Wyginięciem.

Czy przydatne?

Definicja CITES

Definicja z ang. CITES, z niem. CITES.

Co to znaczy CITES: Convention International of Trade of Endangered Species - Międzynarodowa Konwencja o Handlu Gatunkami Zagrożonymi Wyginięciem, Konwencja Waszyngtońska, międzynarodowy układ kontrolujący handel wieloma gatunkami roślin i zwierząt i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Został podpisany w 1973 roku, z kolei wszedł w życie w 1975 roku. Kluczowym celem tego traktatu jest kontrola, zredukowanie albo całkowita eliminacja handlu tymi gatunkami, których liczba albo stan sugerują, iż dalsza ich eksploatacja w naturalnym środowisku byłaby szkodliwa dla przetrwania tego gatunku. CITES przyczynił się do między innymi do całkowitego zakazu handlu rogami nosorożców czy kłami słoni. Aktualnie traktat CITES jest uznawany poprzez 150 państw na całym świecie.Treść hasła pochodzi z Wikipedii

Definicja Czynniki Fizykochemiczne:
Co to jest fizykochemiczne - to przedmioty fizykochemiczne środowiska, takie jak: temp., światło, poziom radiacji, woda, tlen, dwutlenek węgla, sole mineralne. Impulsy fizykochemiczne mają wpływ na liczebność cites co znaczy.
Definicja CDNA, Komplementarny DNA:
Co to jest komplementarny DNA, z angielskiego: complementary DNA) — DNA uzyskany przez odwrotną transkrypcję na matrycy mRNA uzyskanego z komórki. Nazwę tą nosi zarówno pojedyncza cząsteczka, jak i cała cites krzyżówka.
Definicja Chromoplasty:
Co to jest barwne plastydy, nieaktywne w procesie fotosyntezy. Zawierają one barwniki karotenoidowe - żółty ksantofil i czerwony karoten. Nadają barwę kwiatom, owocom, a czasem rówież korzeniom (na przykład cites co to jest.
Definicja Chemotaksja:
Co to jest jest reakcja ruchowa całego organizmu na kierunkowe chemiczne bodźce. Nie jest właściwą taksją, ale kinezą. Służy między innymi do odnalezienia pokarmu albo partnera seksualnego (przez feromony), a cites słownik.

Czym jest CITES znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: