Słownik cites co to znaczy.
Definicja CITES. Co znaczy Międzynarodowa Konwencja o Handlu Gatunkami Zagrożonymi Wyginięciem.

Czy przydatne?

Definicja CITES

Definicja z ang. CITES, z niem. CITES.

Co to znaczy CITES: Convention International of Trade of Endangered Species - Międzynarodowa Konwencja o Handlu Gatunkami Zagrożonymi Wyginięciem, Konwencja Waszyngtońska, międzynarodowy układ kontrolujący handel wieloma gatunkami roślin i zwierząt i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Został podpisany w 1973 roku, z kolei wszedł w życie w 1975 roku. Kluczowym celem tego traktatu jest kontrola, zredukowanie albo całkowita eliminacja handlu tymi gatunkami, których liczba albo stan sugerują, iż dalsza ich eksploatacja w naturalnym środowisku byłaby szkodliwa dla przetrwania tego gatunku. CITES przyczynił się do między innymi do całkowitego zakazu handlu rogami nosorożców czy kłami słoni. Aktualnie traktat CITES jest uznawany poprzez 150 państw na całym świecie.Treść hasła pochodzi z Wikipedii

Definicja Cekotrofia:
Co to jest dwuetapowa sposób trawienia pokarmu charakterystyczna dla zajęczaków. Bazuje na połykaniu (koprofagii) bez żucia odchodów wydalonych w nocy (to są tak zwany odchody nocne - miękkie i otoczone śluzem CITES.
Definicja Cytochrom P450:
Co to jest 450 kryje się rodzina enzymów wykazujących aktywność monooksygenazy. Występują powszechnie w niemal wszystkich tkankach, największą aktywność wykazując jednak w wątrobie i rdzeniu nadnerczy. Nie CITES.
Definicja Czarny dąb (dąb kopalny, polski heban):
Co to jest kopalny, polski heban). Tymi nazwami ustala się drewno dębów przebywających w ziemi albo pod wodą od kilkuset do nawet kilkunastu tys. lat. Drewno dębowe zawiera garbniki które reagują z solami CITES.
Definicja Choroba Heinego-Medina:
Co to jest Medina - wirusowa dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez wirus polio (wirus zapalenia rogów przednich rdzenia kręgowego). Nazwa tej dolegliwości wywodzi się od nazwisk dwóch niemieckich uczonych CITES.

Czym jest CITES znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: