Słownik cudzożywność co to znaczy.
Definicja Cudzożywność. Co znaczy zwierzęcych, grzybów, bakterii pasożytniczych i saprofitycznych i.

Czy przydatne?

Definicja Cudzożywność

Definicja z ang. Cudzożywność, z niem. Cudzożywność.

Co to znaczy CUDZOŻYWNOŚĆ: Cudzożywność - sposób odżywiania zwierząt, protistów zwierzęcych, grzybów, bakterii pasożytniczych i saprofitycznych i roślin pasożytniczych. Cudzożywność bazuje na pobieraniu gotowych związków organicznych (w odróżnieniu do samożywności). Organizmy cudzożywne nie mają umiejętności chemo- i fotosyntezy, przez wzgląd na tym nie mogą, jak to robią samożywne, wytwarzać substancji organicznych z prostych związków nieorganicznych. Dlatego także fundamentem ich istnienia są organizmy samożywne. Natomiast organizmy cudzożywne są konieczne dla samożywnych, gdyż dostarczają im CO2, niezbędnego do fotosyntezy. Cudzożywność jest także konieczna dla obiegu materii w przyrodzie.Treść hasła pochodzi z Wikipedii

Definicja Centriola:
Co to jest dwóch walcowatych, zbudowanych z [mikrotubule|mikrotubul] struktur wchodzących w skład centrosom(odgrywającrgo ważną rolę w procesie formowania wrzeciona podziałowego w komórkach zwierzęcych), o cudzożywność co znaczy.
Definicja Chromatyna:
Co to jest fundamentalny składnik chromosomów zbudowany raczej z DNA - kwasu deoksyrybonukleinowego, decydującego o ich roli w dziedziczeniu, i z białek zasadowych — histonów i licznych białek kwaśnych. 4 typy cudzożywność krzyżówka.
Definicja Cytotoksyczność:
Co to jest ustalenie to znaczy szeroko pojętą toksyczność różnych substanicji i różnego rodzaju komórek względem komórek w danym organizmie. Cytotoksyczność może być bardziej dokładnie ustalona, poprzez podanie cudzożywność co to jest.
Definicja Cytochromy:
Co to jest białek występujących w matrix mitochondrianej i uczestniczących w transporcie elektronów w procesie fosforylacji oksydacyjnej. W mikrosomach Cytochrom P450 uczestniczy w procesie metabolizmu cudzożywność słownik.

Czym jest Cudzożywność znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: