Słownik cudzożywność co to znaczy.
Definicja Cudzożywność. Co znaczy zwierzęcych, grzybów, bakterii pasożytniczych i saprofitycznych i.

Czy przydatne?

Definicja Cudzożywność

Definicja z ang. Cudzożywność, z niem. Cudzożywność.

Co to znaczy CUDZOŻYWNOŚĆ: Cudzożywność - sposób odżywiania zwierząt, protistów zwierzęcych, grzybów, bakterii pasożytniczych i saprofitycznych i roślin pasożytniczych. Cudzożywność bazuje na pobieraniu gotowych związków organicznych (w odróżnieniu do samożywności). Organizmy cudzożywne nie mają umiejętności chemo- i fotosyntezy, przez wzgląd na tym nie mogą, jak to robią samożywne, wytwarzać substancji organicznych z prostych związków nieorganicznych. Dlatego także fundamentem ich istnienia są organizmy samożywne. Natomiast organizmy cudzożywne są konieczne dla samożywnych, gdyż dostarczają im CO2, niezbędnego do fotosyntezy. Cudzożywność jest także konieczna dla obiegu materii w przyrodzie.Treść hasła pochodzi z Wikipedii

Definicja Ciąża Przedłużona:
Co to jest rodzaj diapauzy, a więc chwilowego zahamowania rozwoju zarodków, spotykany u kręgowców, prawdopodobniej jako ochrona poprzez drapieżnikami albo niesprzyjającymi uwarunkowaniami środowiska cudzożywność.
Definicja Cytoszkielet:
Co to jest struktur białkowych w komórce eukariotycznej, dzieki którym organelle i substancje nie pływają swobodnie w cytoplazmie, lecz zajmują pewne przypisane sobie miejsca. Cytoszkielet tworzą włókienka cudzożywność.
Definicja CORINE - Coordination Of Information On The Environment:
Co to jest Coordination of Information on the Environment - mechanizm informacji na temat przyrody nadzorowany poprzez Europejską Agencję Środowiskową (EEA a więc European Environmental Agency). Celami programu cudzożywność.
Definicja Chwytniki, Ryzoidy:
Co to jest to cienkie, nitkowate wyrostki o budowie jedno– albo wielokomórkowej, produkowane poprzez dolną część łodygi mszaków, wielokomórkowych glonów i poprzez przedrośla paprotników i nie wszystkie grzyby cudzożywność.

Czym jest Cudzożywność znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: