Słownik cudzożywność co to znaczy.
Definicja Cudzożywność. Co znaczy zwierzęcych, grzybów, bakterii pasożytniczych i saprofitycznych i.

Czy przydatne?

Definicja Cudzożywność

Definicja z ang. Cudzożywność, z niem. Cudzożywność.

Co to znaczy CUDZOŻYWNOŚĆ: Cudzożywność - sposób odżywiania zwierząt, protistów zwierzęcych, grzybów, bakterii pasożytniczych i saprofitycznych i roślin pasożytniczych. Cudzożywność bazuje na pobieraniu gotowych związków organicznych (w odróżnieniu do samożywności). Organizmy cudzożywne nie mają umiejętności chemo- i fotosyntezy, przez wzgląd na tym nie mogą, jak to robią samożywne, wytwarzać substancji organicznych z prostych związków nieorganicznych. Dlatego także fundamentem ich istnienia są organizmy samożywne. Natomiast organizmy cudzożywne są konieczne dla samożywnych, gdyż dostarczają im CO2, niezbędnego do fotosyntezy. Cudzożywność jest także konieczna dla obiegu materii w przyrodzie.Treść hasła pochodzi z Wikipedii

Definicja Czynniki fizykochemiczne:
Co to jest fizykochemiczne - to przedmioty fizykochemiczne środowiska, takie jak: temp., światło, poziom radiacji, woda, tlen, dwutlenek węgla, sole mineralne. Impulsy fizykochemiczne mają wpływ na liczebność CUDZOŻYWNOŚĆ.
Definicja Czynniki ekologiczne:
Co to jest to są wszelakie uwarunkowania i mechanizmy zachodzące w danym środowisku, które oddziałują na postęp osobników w populacji jest to wpływają na możliwości występowania gatunków, organizmów, ich CUDZOŻYWNOŚĆ.
Definicja Chloroplast:
Co to jest otoczona podwójną błoną białkowo-lipidową organella komórkowa roślin i eukariotycznych glonów, gdzie zachodzi mechanizm fotosyntezy. Chloroplasty zawierają zielony barwnik chlorofil i dzięki niemu CUDZOŻYWNOŚĆ.
Definicja Chwytniki, ryzoidy:
Co to jest to cienkie, nitkowate wyrostki o budowie jedno– albo wielokomórkowej, produkowane poprzez dolną część łodygi mszaków, wielokomórkowych glonów i poprzez przedrośla paprotników i nie wszystkie grzyby CUDZOŻYWNOŚĆ.

Czym jest Cudzożywność znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: