Słownik cytochrom p450 co to znaczy.
Definicja Cytochrom P450. Co znaczy wykazujących aktywność monooksygenazy. Występują powszechnie w.

Czy przydatne?

Definicja Cytochrom P450

Definicja z ang. cytochrome P450, z niem. Cytochrom P450.

Co to znaczy CYTOCHROM P450: Pod nazwą Cytochrom 450 kryje się rodzina enzymów wykazujących aktywność monooksygenazy. Występują powszechnie w niemal wszystkich tkankach, największą aktywność wykazując jednak w wątrobie i rdzeniu nadnerczy. Nie stwierdzono ich obecności w dojrzałych erytrocytach i mięśniach szkieletowych. W genomie człowieka znane jest ok. 150 różnych genów (ich nazwy zaczynają się od CYP) kodujących różne cytochromy P450. Spotykane w różnych taksonach, również w obrębie królestwa Procaryota

Definicja Cytoplazma:
Co to jest część protoplazmy komórki eukariotycznej pozostająca poza jądrem komórkowym. Złożona jest z cytosolu i zawieszonych w nim organelli komórkowych. W nie wszystkich typach cytoplazmy (na przykład u CYTOCHROM P450.
Definicja cDNA, komplementarny DNA:
Co to jest komplementarny DNA, z angielskiego: complementary DNA) — DNA uzyskany przez odwrotną transkrypcję na matrycy mRNA uzyskanego z komórki. Nazwę tą nosi zarówno pojedyncza cząsteczka, jak i cała CYTOCHROM P450.
Definicja CITES:
Co to jest International of Trade of Endangered Species - Międzynarodowa Konwencja o Handlu Gatunkami Zagrożonymi Wyginięciem, Konwencja Waszyngtońska, międzynarodowy układ kontrolujący handel wieloma gatunkami CYTOCHROM P450.
Definicja Caatinga, katinga, catinga, sawanna kolczasta:
Co to jest catinga, sawanna kolczasta - formacja roślinna występująca na suchych obszarach północno-wschodniej Brazylii. Tworzą ją rzadkie, kolczaste lasy albo zarośla drzew (między innymi z rodz. mimozowatych CYTOCHROM P450.

Czym jest Cytochrom P450 znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: