Słownik cytochrom p450 co to znaczy.
Definicja Cytochrom P450. Co znaczy wykazujących aktywność monooksygenazy. Występują powszechnie w.

Czy przydatne?

Definicja Cytochrom P450

Definicja z ang. cytochrome P450, z niem. Cytochrom P450.

Co to znaczy CYTOCHROM P450: Pod nazwą Cytochrom 450 kryje się rodzina enzymów wykazujących aktywność monooksygenazy. Występują powszechnie w niemal wszystkich tkankach, największą aktywność wykazując jednak w wątrobie i rdzeniu nadnerczy. Nie stwierdzono ich obecności w dojrzałych erytrocytach i mięśniach szkieletowych. W genomie człowieka znane jest ok. 150 różnych genów (ich nazwy zaczynają się od CYP) kodujących różne cytochromy P450. Spotykane w różnych taksonach, również w obrębie królestwa Procaryota

Definicja Ciąża Przedłużona:
Co to jest rodzaj diapauzy, a więc chwilowego zahamowania rozwoju zarodków, spotykany u kręgowców, prawdopodobniej jako ochrona poprzez drapieżnikami albo niesprzyjającymi uwarunkowaniami środowiska cytochrom p450.
Definicja CITES:
Co to jest International of Trade of Endangered Species - Międzynarodowa Konwencja o Handlu Gatunkami Zagrożonymi Wyginięciem, Konwencja Waszyngtońska, międzynarodowy układ kontrolujący handel wieloma gatunkami cytochrom p450.
Definicja CORINE - Coordination Of Information On The Environment:
Co to jest Coordination of Information on the Environment - mechanizm informacji na temat przyrody nadzorowany poprzez Europejską Agencję Środowiskową (EEA a więc European Environmental Agency). Celami programu cytochrom p450.
Definicja Chiralność:
Co to jest cheír - ręka) to topologiczna własność par dowolnych obiektów geometrycznych polegająca na tym, iż obiekty te nie są tożsame, ale można je przekształcić jedne w drugie przez rzut poprzez płaszczyznę cytochrom p450.

Czym jest Cytochrom P450 znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: