Słownik cytogenetyka co to znaczy.
Definicja Cytogenetyka. Co znaczy cytomorfologicznymi Zajmuje się zarówno liczbą i kształtem.

Czy przydatne?

Definicja Cytogenetyka

Definicja z ang. cytogenetics, z niem. Zytogenetik.

Co to znaczy CYTOGENETYKA: Cytogenetyka - dział genetyki badający chromosomy sposobami cytomorfologicznymi Zajmuje się zarówno liczbą i kształtem chromosomów,gdzie zawarty jest materiał genetyczny,jak i jego przekazywaniem w procesie mitozy i mejozy i określaniem nieprawidłowości chromosomalnych u osobników

Definicja Cechy Związane Z Płcią:
Co to jest Cechy powiązane z płcią - geny na te cechy zlokalizowane są w autosomach. Ujawnienie się cechy związanej z płcią zależy od płci osobnika cytogenetyka co znaczy.
Definicja Chloroplast:
Co to jest otoczona podwójną błoną białkowo-lipidową organella komórkowa roślin i eukariotycznych glonów, gdzie zachodzi mechanizm fotosyntezy. Chloroplasty zawierają zielony barwnik chlorofil i dzięki niemu cytogenetyka krzyżówka.
Definicja Chimera:
Co to jest idiotypowa,przeważnie roślina,rzadziej zwierzę, króre ma tkanki dwóch albo więcej idiotypów.Chimery mogą powstać w rezultacie mutacji ,somatycznej segregacji albo przeszczepiania. U człowieka chimerę cytogenetyka co to jest.
Definicja Cytochrom p450:
Co to jest 450 kryje się rodzina enzymów wykazujących aktywność monooksygenazy. Występują powszechnie w niemal wszystkich tkankach, największą aktywność wykazując jednak w wątrobie i rdzeniu nadnerczy. Nie cytogenetyka słownik.

Czym jest Cytogenetyka znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: