Słownik dendrologia co to znaczy.
Definicja Dendrologia. Co znaczy drzewoznawstwo - dział botaniki zajmujący się drzewami i krzewami.

Czy przydatne?

Definicja Dendrologia

Definicja z ang. Dendrology, z niem. dendrology.

Co to znaczy DENDROLOGIA: Dendrologia (z łaciny dendrum - drzewo, logos - edukacja), drzewoznawstwo - dział botaniki zajmujący się drzewami i krzewami, w tym między innymi ich morfologią, anatomią, geografią, genetyką. Zajmuje się także introdukcją - wprowadzeniem do uprawy obcych gatunków roślin i ich aklimatyzacją. Badania i obserwacje drzew są prowadzone w arboretach i ogrodach botanicznych i ogrodach dendrologicznych. Dendrologia ma spore znaczenie w ogrodnictwie, leśnictwie i architekturze krajobrazu.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Dylemat Haldane'a:
Co to jest uwagę na problem istnienia cech wartościowych dla społeczności, lecz niekorzystnych dla osobnika - cechy altruistyczne. Stwierdził, iż w ogromnych populacjach, korzyści biologiczne wypływające z dendrologia.
Definicja Deoksyryboza:
Co to jest odmiennie dezoksyryboza, pentoza, cukier prosty, budową zbliżony do rybozy, ale nie posiadający atomu tlenu przy drugim węglu, a zamiast tego sam wodór. Bierze udział w tworzeniu kwasów dendrologia.
Definicja Dostosowanie (Fitness):
Co to jest poszczególnego genotypu definiuje się jako przeżycie (żywotność) i sukces reprodukcyjny (płodność) tego genotypu w relacji do genotypu optymalnego. Dostosowanie genu czy allelu jest mierzone stopniem dendrologia.
Definicja Dżuma:
Co to jest bakteryjna dolegliwość zakaźna gryzoni i rzadziej innych drobnych ssaków, a również człowieka (zoonoza). Dolegliwość ta spowodowana jest infekcją G(-) pałeczek z rodz. Enterobacteriacae nazwanej dendrologia.

Czym jest Dendrologia znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: