dendrymer co to znaczy
Definicja Dendrymer. Co znaczy polimer. Dendrymery dzięki swojej ogromnej regularności tworzą.

Czy przydatne?

Definicja Dendrymer

Definicja z ang. dendrimer, z niem. Dendrimer.

Co to znaczy DENDRYMER: Dendrymer - to wielokrotnie i bardzo często rozgałęziony polimer. Dendrymery dzięki swojej ogromnej regularności tworzą fraktalopodobne struktury, które mają szereg niepowtarzalnych własności przydatnych w wielu zastosowaniach, na przykład jako ciekłe siatki dyfrakcyjne, kontrolery stężenia leków w organizmie, składniki testów diagnostycznych w medycynie i sporo innych. Pierwszym artystą i pomysłodawcą syntezy dendrymerów był Jean-Marie Lehn, który miedzy innymi za to dokonanie otrzymał Nagrodę Nobla w zakresie chemii w 1987 roku. Dendrymery otrzymuje się w rezultacie sekwencyjnej, naprzemiennej, ściśle kontrolowanej polimeryzacji. W pierwszym etapie wyjściowy związek posiadający trzy albo więcej jednakowych grup funkcyjnych (określmy je tu ekipami A) poddaje się reakcji z sporym nadmiarem związku posiadającego dwie albo więcej grup funkcyjnych (B) zdolnych do szybkiej i zachodzącej ze 100% wydajnością reakcji z ekipami A. Powstaje w ten sposób pierwsza generacja dendrymeru. Z racji na użycie dużego nadmiaru związku z ekipami B, bardzo wiele tych grup pozostaje nieprzereagowanych. Jeżeli teraz podda się taki związek reakcji ze związkiem zawierającym ponownie dwie albo więcej grup funkcyjnych A to uzyska się dendrymer drugiej generacji posiadający tym wspólnie sporą liczbę nieprzereagowanych grup A, które natomiast można ponownie poddać reakcji ze związkiem z ekipami B uzyskując trzecią generację, którą znowu można poddać reakcji ze związkiem A i tak dalej, i tym podobne.. Uzyskanie regularnego dendrymeru wymaga wyodrębniania i oczyszczania produktu na każdym etapie. Gdyby zwyczajnie zmieszać związek z ekipami A ze związkiem z ekipami B uzyskało aby się lub polimer usieciowany, lub co najwyżej polimer wielokrotnie rozgałęziony o nieprecyzyjnej budowie.Treść hasła pochodzi z Wikipedii

Czym jest Dendrymer znaczenie w Słownik biologia D .