Słownik depolaryzacja co to znaczy.
Definicja Depolaryzacja. Co znaczy elektrycznego błony komórkowej wywołane wejściem jonów sodu albo.

Czy przydatne?

Definicja Depolaryzacja

Definicja z ang. Depolarization, z niem. Depolarisation.

Co to znaczy DEPOLARYZACJA: Depolaryzacja - obniżenie elektroujemnego potencjału elektrycznego błony komórkowej wywołane wejściem jonów sodu albo wapnia do cytoplazmy komórki. Prowadzi do pobudzenia komórki nerwowej albo mięśniowej.Treść hasła pochodzi z Wikipedii

Definicja Dyrektywa Ptasia:
Co to jest to kolokwialna nazwa dyrektywy UE 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979, o ochronie dziko żyjących ptaków (Directive on the Conservation of Wild Birds). Instrukcja Ptasia złożona jest z 19 artykułów i 5 depolaryzacja co znaczy.
Definicja Dendrymer:
Co to jest wielokrotnie i bardzo często rozgałęziony polimer. Dendrymery dzięki swojej ogromnej regularności tworzą fraktalopodobne struktury, które mają szereg niepowtarzalnych własności przydatnych w wielu depolaryzacja krzyżówka.
Definicja Dymorfizm Funkcjonalny:
Co to jest funkcjonalny (dwukształtność funkcjonalna) - występowanie w obrębie jednego gatunku form o różnych funkcjach, czyli wykorzystywanych do rozrodu i karmienia. Np. u nie wszystkich gatunków mrówek w depolaryzacja co to jest.
Definicja Dylemat Haldane'a:
Co to jest uwagę na problem istnienia cech wartościowych dla społeczności, lecz niekorzystnych dla osobnika - cechy altruistyczne. Stwierdził, iż w ogromnych populacjach, korzyści biologiczne wypływające z depolaryzacja słownik.

Czym jest Depolaryzacja znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: