Słownik depolaryzacja co to znaczy.
Definicja Depolaryzacja. Co znaczy elektrycznego błony komórkowej wywołane wejściem jonów sodu albo.

Czy przydatne?

Definicja Depolaryzacja

Definicja z ang. Depolarization, z niem. Depolarisation.

Co to znaczy DEPOLARYZACJA: Depolaryzacja - obniżenie elektroujemnego potencjału elektrycznego błony komórkowej wywołane wejściem jonów sodu albo wapnia do cytoplazmy komórki. Prowadzi do pobudzenia komórki nerwowej albo mięśniowej.Treść hasła pochodzi z Wikipedii

Definicja Destruent:
Co to jest destruenci to ekipa organizmów w biocenozie rozkładająca martwą materię organiczną: opadłe liście, uschłe trawy, martwe zwierzęta, resztki drzew, kał. Dzięki działalności destruentów cała energia depolaryzacja.
Definicja Diplont:
Co to jest organizm diploidalny, u którego w przemianie faz jądrowych nie towarzyszy przemiana pokoleń. W trakcie mejozy powstają gamety, które są jedynymi komórkami reprezentującymi fazę haploidalną depolaryzacja.
Definicja Dobór Zależny Od Częstości:
Co to jest doborem apostatycznym. Dobór zależny od częstości znaczy, iż pod jego działaniem osobniki o fenotypie najpospolitszym giną najprościej, zaś im dany genotyp jest mniej liczny, tym ma większe depolaryzacja.
Definicja DNA:
Co to jest wielkocząsteczkowe biopolimery zbudowane z połączonych wiązaniem diestrowym nukleotydów adeniny, guaniny, cytozyny i tyminy, gdzie sacharydem jest deoksyryboza. Cząsteczka DNA jest zwykle złożona z 2 depolaryzacja.

Czym jest Depolaryzacja znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: