Słownik determinacja płci co to znaczy.
Definicja Determinacja płci. Co znaczy organizmów u których występują różne płci. Rodzaj płci, jaką.

Czy przydatne?

Definicja Determinacja płci

Definicja z ang. sex determination, z niem. Geschlechtsbestimmung.

Co to znaczy DETERMINACJA PŁCI: Determinacja płci jest procesem występującym u wszystkich organizmów u których występują różne płci. Rodzaj płci, jaką dany organizm wykształci, jest zależny od sygnału wywoławczego, jaki może być: Środowisko rozwoju organizmu (np. krokodyle czy żółwie rozwijają płeć w zależności od temp. inkubacji jaj. Środowisko hormonalne, w jakim rozwija się dany organizm. Liczba autosomów w relacji do heterosomów (np. konkretnego Drosophila melanogaster) Obecność konkretnego chromosomu (Y) albo konkretnych genów (np. człowiek) Sygnał wywoławczy uruchamia kaskadę genów regulatorowych, które w dalszym ciągu wpływają na różne mechanizmy rozwoju, kierujące do wykształcenia konkretnej płci

Definicja Dryf Genetyczny:
Co to jest różnica w przekazywaniu alleli pomiędzy pokoleniami, powodująca fluktuacje w częstości alleli. Zdarzenie to może powodować różnice w częstości alleli między oddzielnymi populacjami jednego gatunku determinacja płci.
Definicja Dendrymer:
Co to jest wielokrotnie i bardzo często rozgałęziony polimer. Dendrymery dzięki swojej ogromnej regularności tworzą fraktalopodobne struktury, które mają szereg niepowtarzalnych własności przydatnych w wielu determinacja płci.
Definicja Denga:
Co to jest potencjalnie śmiertelna wirusowa dolegliwość odzwierzęca występująca u ludzi i nie wszystkich małp. Ma cechy gorączki krwotocznej. Przejawia się, w okolicy gorączki, mocnymi bólami i sztywnością determinacja płci.
Definicja Dżuma:
Co to jest bakteryjna dolegliwość zakaźna gryzoni i rzadziej innych drobnych ssaków, a również człowieka (zoonoza). Dolegliwość ta spowodowana jest infekcją G(-) pałeczek z rodz. Enterobacteriacae nazwanej determinacja płci.

Czym jest Determinacja płci znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: