Słownik detrytofagi co to znaczy.
Definicja Detrytofagi. Co znaczy odżywające się detrytusem, tzn. mieszaniną częściowo rozłożonych.

Czy przydatne?

Definicja Detrytofagi

Definicja z ang. Detrytofagi, z niem. Detrytofagi.

Co to znaczy DETRYTOFAGI: Detrytusożercy (detrytofagi, detrytusofagi) - organizmy odżywające się detrytusem, tzn. mieszaniną częściowo rozłożonych szczątków roślinnych i zwierzęcych, ich odchodów i rozkładających tę materię bakterii. Zazwyczaj tego definicje używa się odnosząc się do zwierząt wodnych, gdzie środowisku życia detrytus zalega na dnie i częściowo unosi się w toni wodnej jako część cząsteczkowej materii organicznej. W ekosystemach lądowych detrytus znajduje się na powierzchni gleby. Detrytusożercy reprezentują sporo różnych grup zwierzęcych, między innymi: pierścienice, skorupiaki, liczne rzędy owadów, mięczaki, wije. Typowymi przedstawicielami tej ekipy troficznej w polskich wodach śródlądowych są na przykład należące do skąposzczetów rureczniki (Tubificidae) i larwy muchówek z rodz. ochotkowatych (Chironomidae). Za klasycznych detrytusożerców lądowych można uznać dżdżownice (Lumbricus spp.). Detrytusożercy pełnią istotną rolę w ekosystemach, przyspieszając rozkład materii organicznej i przez wzgląd na tym - obieg materii w ogóle. Są także ważnym pokarmem dla drapieżników.Treść hasła pochodzi z Wikipedii

Definicja Dymorfizm:
Co to jest dimorphos: dwupostaciowy) - występowanie w obrębie jednego gatunku zwierząt albo roślin dwóch różnych form, odmiennych pod względem wyglądu, budowy i fizjologii. Typy dymorfizmu: dymorfizm detrytofagi.
Definicja Dysjunkcja Zasięgu:
Co to jest przerwa pomiędzy obszarami występowania danego gatunku fauny albo flory. Może mieć ograniczony obszarowo chrakter (dysjunkcja lokalna) albo globalny (dysjunkcja regionalna, dysjunkcja detrytofagi.
Definicja Duplikacje:
Co to jest dochodzi do utworzenia się dodatkowej kopii fragmentu chromosomu wraz ze znajdującymi się na nim genami. Mutacje te są mniej szkodliwe niż delecje, a nowo powstała kopia genu może dalej ewoluować i detrytofagi.
Definicja Dżuma:
Co to jest bakteryjna dolegliwość zakaźna gryzoni i rzadziej innych drobnych ssaków, a również człowieka (zoonoza). Dolegliwość ta spowodowana jest infekcją G(-) pałeczek z rodz. Enterobacteriacae nazwanej detrytofagi.

Czym jest Detrytofagi znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: