Słownik detrytofagi co to znaczy.
Definicja Detrytofagi. Co znaczy odżywające się detrytusem, tzn. mieszaniną częściowo rozłożonych.

Czy przydatne?

Definicja Detrytofagi

Definicja z ang. Detrytofagi, z niem. Detrytofagi.

Co to znaczy DETRYTOFAGI: Detrytusożercy (detrytofagi, detrytusofagi) - organizmy odżywające się detrytusem, tzn. mieszaniną częściowo rozłożonych szczątków roślinnych i zwierzęcych, ich odchodów i rozkładających tę materię bakterii. Zazwyczaj tego definicje używa się odnosząc się do zwierząt wodnych, gdzie środowisku życia detrytus zalega na dnie i częściowo unosi się w toni wodnej jako część cząsteczkowej materii organicznej. W ekosystemach lądowych detrytus znajduje się na powierzchni gleby. Detrytusożercy reprezentują sporo różnych grup zwierzęcych, między innymi: pierścienice, skorupiaki, liczne rzędy owadów, mięczaki, wije. Typowymi przedstawicielami tej ekipy troficznej w polskich wodach śródlądowych są na przykład należące do skąposzczetów rureczniki (Tubificidae) i larwy muchówek z rodz. ochotkowatych (Chironomidae). Za klasycznych detrytusożerców lądowych można uznać dżdżownice (Lumbricus spp.). Detrytusożercy pełnią istotną rolę w ekosystemach, przyspieszając rozkład materii organicznej i przez wzgląd na tym - obieg materii w ogóle. Są także ważnym pokarmem dla drapieżników.Treść hasła pochodzi z Wikipedii

Definicja Dendrogram:
Co to jest diagram w kształcie drzewa ukazujący związki między wybranymi elementami opierając się na przyjętego kryterium. . Dendrogramem jest filogram, kladogram i fenogram. Dendrogram użytkowany jest detrytofagi.
Definicja Drzewo (Drzewa):
Co to jest roślin, do której zaliczają się największe rośliny lądowe. Nie jest taksonem, grupuje tylko organizmy roślinne podobne morfologicznie i funkcjonalnie. Sporo drzew charakteryzuje się długowiecznością detrytofagi.
Definicja Dwupienność:
Co to jest mamy do czynienia w sytuacji roślin rozdzielnopłciowych, których kwiaty słupkowe i pręcikowe występują na oddzielnych osobnikach. Dwupienność może być jedną ze strategii roślin związanych z detrytofagi.
Definicja Dorastanie Człowieka:
Co to jest człowieka, to zdarzenie zwiększania wysokości ciała raczej przez wzrastanie tułowia po zakończeniu pokwitania, które występuje częściej u chłopców niż u dziewcząt. U kobiet do około 18 - 20 roku detrytofagi.

Czym jest Detrytofagi znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: