co to znaczy
Definicja DNA. Co znaczy połączonych wiązaniem diestrowym nukleotydów adeniny, guaniny, cytozyny i.

Czy przydatne?

Definicja DNA

Definicja z ang. GOUT, z niem. DNA.

Co to znaczy DNA: To są wielkocząsteczkowe biopolimery zbudowane z połączonych wiązaniem diestrowym nukleotydów adeniny, guaniny, cytozyny i tyminy, gdzie sacharydem jest deoksyryboza. Cząsteczka DNA jest zwykle złożona z 2 łańcuchów polinukleotydowych związanych ze sobą wiązaniami wodorowymi i tworzących podwójną spiralę, odmiennie — podwójny heliks (schemat DNA Watsona–Cricka). W bakteriach, plastydach i mitochondriach końce spirali DNA są ze sobą połączone, dzięki czemu powstaje struktura kolista. Po rozciągnięciu chromosomu bakteryjnego jego długość może wynosić powyżej 1 mm. Jądra komórek organizmów wielokomórkowych zawierają cząsteczki DNA znacząco dłuższe (około 3 cm w chromosomie człowieka); tworzą one z białkami (gł. histonami) nukleoproteinowe kompleksy (chromatyna) o strukturze superspiralnej, co pozwala na ich upakowanie w małej przestrzeni. DNA występuje we wszystkich organizmach żywych i nie wszystkich wirusach. Średni skład nukleotydowy DNA jest stały dla organizmów danego gat. i zbliżony w obrębie rodzajów systematycznych. W trakcie podziału komórkowego nowe łańcuchy DNA są syntetyzowane jako kopie łańcuchów istniejących w komórce (replikacja DNA). W DNA jest zakodowana (kod genetyczny) wiadomość o budowie cząsteczek białek syntetyzowanych poprzez dany organizm (biosynteza białka, wiadomość genetyczna)., Tomasz Pater

Czym jest DNA znaczenie w Słownik biologia D .