Słownik co to znaczy.
Definicja DNA. Co znaczy połączonych wiązaniem diestrowym nukleotydów adeniny, guaniny, cytozyny i.

Czy przydatne?

Definicja DNA

Definicja z ang. GOUT, z niem. DNA.

Co to znaczy DNA: To są wielkocząsteczkowe biopolimery zbudowane z połączonych wiązaniem diestrowym nukleotydów adeniny, guaniny, cytozyny i tyminy, gdzie sacharydem jest deoksyryboza. Cząsteczka DNA jest zwykle złożona z 2 łańcuchów polinukleotydowych związanych ze sobą wiązaniami wodorowymi i tworzących podwójną spiralę, odmiennie — podwójny heliks (schemat DNA Watsona–Cricka). W bakteriach, plastydach i mitochondriach końce spirali DNA są ze sobą połączone, dzięki czemu powstaje struktura kolista. Po rozciągnięciu chromosomu bakteryjnego jego długość może wynosić powyżej 1 mm. Jądra komórek organizmów wielokomórkowych zawierają cząsteczki DNA znacząco dłuższe (około 3 cm w chromosomie człowieka); tworzą one z białkami (gł. histonami) nukleoproteinowe kompleksy (chromatyna) o strukturze superspiralnej, co pozwala na ich upakowanie w małej przestrzeni. DNA występuje we wszystkich organizmach żywych i nie wszystkich wirusach. Średni skład nukleotydowy DNA jest stały dla organizmów danego gat. i zbliżony w obrębie rodzajów systematycznych. W trakcie podziału komórkowego nowe łańcuchy DNA są syntetyzowane jako kopie łańcuchów istniejących w komórce (replikacja DNA). W DNA jest zakodowana (kod genetyczny) wiadomość o budowie cząsteczek białek syntetyzowanych poprzez dany organizm (biosynteza białka, wiadomość genetyczna)., Tomasz Pater

Definicja Drzewo (Drzewa):
Co to jest roślin, do której zaliczają się największe rośliny lądowe. Nie jest taksonem, grupuje tylko organizmy roślinne podobne morfologicznie i funkcjonalnie. Sporo drzew charakteryzuje się długowiecznością dna.
Definicja Dendrymer:
Co to jest wielokrotnie i bardzo często rozgałęziony polimer. Dendrymery dzięki swojej ogromnej regularności tworzą fraktalopodobne struktury, które mają szereg niepowtarzalnych własności przydatnych w wielu dna.
Definicja Defosforylacja:
Co to jest procesem odwrotnym do fosforylacji, polegającym na odszczepieniu reszty fosforanowej od cząsetczki białka (a w ogólności każdego innego związku organicznego). Enzymami odpowiedzialnymi za ten dna.
Definicja Destruent:
Co to jest destruenci to ekipa organizmów w biocenozie rozkładająca martwą materię organiczną: opadłe liście, uschłe trawy, martwe zwierzęta, resztki drzew, kał. Dzięki działalności destruentów cała energia dna.

Czym jest DNA znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: