Słownik co to znaczy.
Definicja DNA. Co znaczy połączonych wiązaniem diestrowym nukleotydów adeniny, guaniny, cytozyny i.

Czy przydatne?

Definicja DNA

Definicja z ang. GOUT, z niem. DNA.

Co to znaczy DNA: To są wielkocząsteczkowe biopolimery zbudowane z połączonych wiązaniem diestrowym nukleotydów adeniny, guaniny, cytozyny i tyminy, gdzie sacharydem jest deoksyryboza. Cząsteczka DNA jest zwykle złożona z 2 łańcuchów polinukleotydowych związanych ze sobą wiązaniami wodorowymi i tworzących podwójną spiralę, odmiennie — podwójny heliks (schemat DNA Watsona–Cricka). W bakteriach, plastydach i mitochondriach końce spirali DNA są ze sobą połączone, dzięki czemu powstaje struktura kolista. Po rozciągnięciu chromosomu bakteryjnego jego długość może wynosić powyżej 1 mm. Jądra komórek organizmów wielokomórkowych zawierają cząsteczki DNA znacząco dłuższe (około 3 cm w chromosomie człowieka); tworzą one z białkami (gł. histonami) nukleoproteinowe kompleksy (chromatyna) o strukturze superspiralnej, co pozwala na ich upakowanie w małej przestrzeni. DNA występuje we wszystkich organizmach żywych i nie wszystkich wirusach. Średni skład nukleotydowy DNA jest stały dla organizmów danego gat. i zbliżony w obrębie rodzajów systematycznych. W trakcie podziału komórkowego nowe łańcuchy DNA są syntetyzowane jako kopie łańcuchów istniejących w komórce (replikacja DNA). W DNA jest zakodowana (kod genetyczny) wiadomość o budowie cząsteczek białek syntetyzowanych poprzez dany organizm (biosynteza białka, wiadomość genetyczna)., Tomasz Pater

Definicja Denitryfikacja:
Co to jest mechanizm redukcji azotanu ( formy azotu możliwego do spożycia poprzez sporo grup organizmów) w azot w stanie gazowym. Mechanizm ten jest odwrotnością nitryfikacji i przeprowadzany jest poprzez dna co znaczy.
Definicja Dorastanie Człowieka:
Co to jest człowieka, to zdarzenie zwiększania wysokości ciała raczej przez wzrastanie tułowia po zakończeniu pokwitania, które występuje częściej u chłopców niż u dziewcząt. U kobiet do około 18 - 20 roku dna krzyżówka.
Definicja Dobór Przeciw Różnym Allelom:
Co to jest allelom recesywnym – allele recesywne ulegają ekspresji tylko w stanie homozygotycznym, ale jeżeli staja się rzadkie, w większości są obecne w heterozygotach. W takiej sytuacji dobór wywiera mały dna co to jest.
Definicja Dobór Sztuczny:
Co to jest spełnia człowiek wybierając przydatne poprzez siebie cechy organizmów. Jeżeli hodowca pragnie uzyskać zmianę w cechach swego stada, na przykład chce podnieść mleczność krów musi przeprowadzić dna słownik.

Czym jest DNA znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: