dobór przeciw różnym allelom co to znaczy
Definicja Dobór przeciw różnym allelom. Co znaczy ulegają ekspresji tylko w stanie homozygotycznym.

Czy przydatne?

Definicja Dobór przeciw różnym allelom

Definicja z ang. Selection against the different alleles, z niem. Selektion gegen die verschiedenen Allele.

Co to znaczy DOBÓR PRZECIW RÓŻNYM ALLELOM: Dobór przeciwko allelom recesywnym – allele recesywne ulegają ekspresji tylko w stanie homozygotycznym, ale jeżeli staja się rzadkie, w większości są obecne w heterozygotach. W takiej sytuacji dobór wywiera mały wpływ na rzadkie allele recesywne, które wykazują tendencję do trwania.Dobór przeciwko allelom dominującym – allele dominujące zawsze ulegają ekspresji i są poddane działaniu doboru. Jeżeli są częste, ich usunięcie skutkuje także stratę w najwyższym stopniu faworyzowanych alleli recesywnych aktualnych w heterozygotach, czyli odpowiedź na dobór jest początkowo powolna. Stanie się szybsza, jeżeli częstość recesywnych alleli wzrośnie do 0,5. Dobór może kompletnie usuwać z populacji szkodliwe allele dominujące.jeżeli występuje niekompletna dominacja, heterozygoty będą miały fenotyp (= dostosowanie) pośredni miedzy dwoma heterozygotami. Jeśli dominacja nie występuje, skutek dwóch alleli kumuluje się i fenotyp heterozygot jest pośredni pomiędzy fenotypem homozygot. Dobór będzie tak jak na allele dominujące, ale z mniejszą intensywnością, gdyż ich ekspresja w heterozygotach jest niekompletna.Dobór faworyzujący heterozygoty – przewaga heterozygot albo naddominacja utrzymuje polimorfizm w populacji. Najczęstsze allele dają najgorzej dostosowane homozygoty, rzadkie allele występują raczej w wysoce dostosowanych heterozygotach, dlatego dostosowanie alleli jest odwrotne do ich częstości. Równowaga częstości zależy od względnego dostosowania dwóch homozygot.Dobór przeciwko heterozygotom – dobór ten usuwa najrzadsze allele, gdyż są one w najwyższym stopniu powszechne w heterozygotach. Mechanizm ten będzie trwał aż do całkowitej ich straty, a allele częste ustalają się w populacji z wyjątkiem względnego dostosowania homozygot. Przypadek taka jest możliwa tylko wtedy gdy dwie izolowane i rozbieżne populacje wchodzą w powtórny kontakt pomiędzy przyległymi zasięgami geograficznymi. Powstaje wówczas strefa mieszańcowa., Tomasz Pater

Czym jest Dobór przeciw różnym allelom znaczenie w Słownik biologia D .