dobór skierowany co to znaczy
Definicja Dobór skierowany. Co znaczy odbiegających od średniej z jednego końca krzywej, poprzez co.

Czy przydatne?

Definicja Dobór skierowany

Definicja z ang. The choice of targets, z niem. Die Auswahl der Ziele.

Co to znaczy DOBÓR SKIEROWANY: Dobór skierowany bazuje na tym, iż usuwa więcej osobników odbiegających od średniej z jednego końca krzywej, poprzez co średnia wartość krzywej ulega powolnej zmianie. Żaba - osobniki typu burnsi mają grzbiet zabarwiony jednolicie pozbawiony plam, brak jest spowodowany obecnością jednego dominującego allelu. Zbierano żywe i martwe okazy w jesieni i na wiosnę. Stwierdzono no ze w jesieni forma burnsi występuje z częstością 4,9, na wiosnę zaś z częstością 8,5%, wnioskuje się ze w lecie forma burnsi giną częściej od formy typowej zapewne, dlatego że są bardziej dostrzegalne. Forma burnsi przezywa jednak lepiej zimę, kiedy kluczowa powodem zgonu żab bywa uduszenie wywołane małą zawartością tlenu pod lodem. To przykłady regularnej formy zmiany kierunku działania selekcji, dowodziłoby to także, iż dwie bardzo odmienne cechy zależą od jednego i tego samego allelu a mianowicie ubarwienie grzbietu i odporność na brak tlenu. Motyle - melanizm przemysłowy - okazy melanistyczne motyla nocnego są częstsze w okolicach przemysłowych. Na terenach rolniczych na korze drzew są porosty jasnej barwy. Przemysł niweluje porosty i kora drzew jest ciemna. Przed rozwinięciem przemysłu dominowała forma typica a więc szare ubarwienie z ciemnymi kropkami, które pasuje do drzew z porostami. Gdy rozwiną się przemysł zniknęły porosty z drzew i zaczęła dominować forma melanistyczna. Faktorem selekcyjnym były drapieżniki - formy typowe na korze drzew bez porostów były łatwo widzialne i wychwytywane. Formy melanistyczne były bardziej odporne na zanieczyszczenia. Ten dobór będzie związany ze specjacją., Tomasz Pater

Czym jest Dobór skierowany znaczenie w Słownik biologia D .