Słownik dobór stabilizujący co to znaczy.
Definicja Dobór stabilizujący. Co znaczy barwę futra - myszy dzikie zazwyczaj podobne do siebie.

Czy przydatne?

Definicja Dobór stabilizujący

Definicja z ang. balancing selection, z niem. Balancing Auswahl.

Co to znaczy DOBÓR STABILIZUJĄCY: Deol (1970) - u myszy domowych częste mutacje zmieniające barwę futra - myszy dzikie zazwyczaj podobne do siebie; widocznie dobór eliminuje mutanty i wywiera działanie stabilizujące, przekonano się, iż wygląd zwierząt odgrywa rolę w selekcji przeprowadzanej poprzez zwierzęta drapieżne. Sowy szybciej chwytają gryzonie różniące się ubarwieniem od podłoża, a koty usuwają z populacji na początku osobniki myszy jasno ubarwione. Zmienność wyrażona zarówno odchyleniem standardowym, jaki współczynnikiem zmienności jest największa u okazów najmłodszych a z wiekiem błyskawicznie się minimalizuje; zdarzenie to może mieć dwie powody: Dobór eliminujący osobniki odchylające się od średniej Tak zwany przyrost wyrównawczy Waddington (1957) dobór stabilizujący odrzuca dwa typy genów: eliminuje geny wywołujące skrajne wartości cech fenotypowych (normalizacja) i geny zwiększające wrażliwość na impulsy otoczenia. Dobór stabilizujący będzie działał w środowisku względnie stabilnym, będą działały cały czas te same naciski selekcyjne, będzie preferowany pewien typ osobnika a te osobniki, które będą odbiegały będą odrzucone. Dobór nie będzie prowadził do stworzenia nowych gatunków, będzie konserwatywny. , Tomasz Pater

Definicja Derywacyjne Elektrownie Wodne:
Co to jest elektrownie wodne to małe elektrownie wodne, które wykorzystują kanał derywacyjny. Kanał taki przecina w poprzek naturalne zakole rzeki sztucznie zwiększając wysokość spadu elektrowni. W takim kanale dobór stabilizujący.
Definicja Detrytofagi:
Co to jest detrytofagi, detrytusofagi) - organizmy odżywające się detrytusem, tzn. mieszaniną częściowo rozłożonych szczątków roślinnych i zwierzęcych, ich odchodów i rozkładających tę materię bakterii dobór stabilizujący.
Definicja Dymorfizm Funkcjonalny:
Co to jest funkcjonalny (dwukształtność funkcjonalna) - występowanie w obrębie jednego gatunku form o różnych funkcjach, czyli wykorzystywanych do rozrodu i karmienia. Np. u nie wszystkich gatunków mrówek w dobór stabilizujący.
Definicja Diugoń (Dugong Dugon):
Co to jest dugon) - jedyny przedstawiciel rodziny diugoni. Długość ciała do 3 m, ciężar do 170 kg. Ciało krępe, masywne, pysk tępo skończony, w przedniej części żuchwy i szczęki górnej tarcze rogowe dobór stabilizujący.

Czym jest Dobór stabilizujący znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: