Słownik drzewo drzewa co to znaczy.
Definicja Drzewo (drzewa). Co znaczy rośliny lądowe. Nie jest taksonem, grupuje tylko organizmy.

Czy przydatne?

Definicja Drzewo (drzewa)

Definicja z ang. Tree (tree), z niem. Baum (Baum).

Co to znaczy DRZEWO (DRZEWA): Drzewa - ekipa roślin, do której zaliczają się największe rośliny lądowe. Nie jest taksonem, grupuje tylko organizmy roślinne podobne morfologicznie i funkcjonalnie. Sporo drzew charakteryzuje się długowiecznością. Drzewa posiadają zróżnicowaną budowę części nadziemnej. Z powierzchni ziemi wystaje pień, który od pewnej wysokości otoczony jest koroną składającą się z rozdzielających się gałęzi skończonych liśćmi. Pień i grubsze gałęzie są zdrewniałe. Pień może na wysokości początku korony rozdzielać się na najgrubsze gałęzie, nazywane konarami, albo także może przechodzi pionowo w górę poprzez koronę, czasami nawet niemal do końca wysokości drzewa. Drzewa mogą rosnąć pojedynczo (soliter) albo być częścią lasu. Pośrodku życia drzewo wciąż zwiększa przekrój pnia i gałęzi. Za przyrost tego rodzaju odpowiada miazga, tak zwany kambium, a więc warstwa nieustannie dzielących się komórek pod korą drzewa. Na przekroju pnia można zobaczyć wyraźne pierścienie przyrostów rocznych, które dają informację na temat wieku danego drzewa. Każdy pierścień pokazuje wzrost drewna w trakcie jednego okresu wegetacyjnego. W Polsce najdłużej żyją dęby i cisy, dochodząc do granicy 1000 lat, jednak nawet najkrócej żyjące drzewa - gatunki parkowe albo owocowe, osiągają wiek co najmniej kilkudziesięciu lat. Na świecie zaś rosną gatunki, które mogą osiągać nawet 4000 lat, na przykład cedr libański. Od strony biologicznej, poszczególne gatunki drzew należą do nagonasiennych albo okrytonasiennych

Definicja Depolaryzacja:
Co to jest obniżenie elektroujemnego potencjału elektrycznego błony komórkowej wywołane wejściem jonów sodu albo wapnia do cytoplazmy komórki. Prowadzi do pobudzenia komórki nerwowej albo mięśniowej.Treść hasła drzewo (drzewa).
Definicja Dryf Genetyczny:
Co to jest różnica w przekazywaniu alleli pomiędzy pokoleniami, powodująca fluktuacje w częstości alleli. Zdarzenie to może powodować różnice w częstości alleli między oddzielnymi populacjami jednego gatunku drzewo (drzewa).
Definicja Drugie Prawo Mendla:
Co to jest znane jako prawo niezależnego dziedziczenia się cech (czynników dziedzicznych) - zostało sformułowane poprzez Grzegorza Mendla, a po odkryciu chromosomów i procesu mejozy potwierdzone poprzez jego drzewo (drzewa).
Definicja Dwutlenek Siarki:
Co to jest SO2) bezwodnik siarkawy, tlenek siarki IV to jest bezbarwny gaz o ostrym, duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe. Temp. topnienia -75,5oC wrzenia -10oC Dwutlenek siarki jest trujący dla drzewo (drzewa).

Czym jest Drzewo (drzewa znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: