Słownik drzewo filogenetyczne co to znaczy.
Definicja Drzewo filogenetyczne. Co znaczy genealogiczne, drzewo rodowe) - rodzaj dendrogramu.

Czy przydatne?

Definicja Drzewo filogenetyczne

Definicja z ang. phylogenetic tree, z niem. Stammbaum.

Co to znaczy DRZEWO FILOGENETYCZNE: Drzewo filogenetyczne (także: filogram, drzewo genealogiczne, drzewo rodowe) - rodzaj dendrogramu pokazującego hipotetyczne pokrewieństwo i ewolucję taksonów, a czasem także ich podobieństwo morfologiczne. Pień drzewa filogenetycznego symbolizuje wspólnego przodka taksonów znajdujących się wyżej (a więc bardziej współczesnych), konary to taksony potomne; długość gałęzi, a czasem także kąt między nimi, ustala tempo przemian ewolucyjnych taksonów. Ekipy wymarłe zwykle znaczy się kończąc gałąź poniżej górnej (ew. prawej) krawędzi wykresu; czasem "dociąga" się gałęzie wymarłe wspólnie z taksonami współczesnymi do końca filogramu, lecz z zaznaczeniem, iż dana linia ewolucyjna wymarłaTreść hasła pochodzi z Wikipedii

Definicja Dwupienność:
Co to jest mamy do czynienia w sytuacji roślin rozdzielnopłciowych, których kwiaty słupkowe i pręcikowe występują na oddzielnych osobnikach. Dwupienność może być jedną ze strategii roślin związanych z drzewo filogenetyczne.
Definicja Derywacyjne Elektrownie Wodne:
Co to jest elektrownie wodne to małe elektrownie wodne, które wykorzystują kanał derywacyjny. Kanał taki przecina w poprzek naturalne zakole rzeki sztucznie zwiększając wysokość spadu elektrowni. W takim kanale drzewo filogenetyczne.
Definicja DNA:
Co to jest wielkocząsteczkowe biopolimery zbudowane z połączonych wiązaniem diestrowym nukleotydów adeniny, guaniny, cytozyny i tyminy, gdzie sacharydem jest deoksyryboza. Cząsteczka DNA jest zwykle złożona z 2 drzewo filogenetyczne.
Definicja Diplont:
Co to jest organizm diploidalny, u którego w przemianie faz jądrowych nie towarzyszy przemiana pokoleń. W trakcie mejozy powstają gamety, które są jedynymi komórkami reprezentującymi fazę haploidalną drzewo filogenetyczne.

Czym jest Drzewo filogenetyczne znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: