Słownik dwupienność co to znaczy.
Definicja Dwupienność. Co znaczy rozdzielnopłciowych, których kwiaty słupkowe i pręcikowe występują.

Czy przydatne?

Definicja Dwupienność

Definicja z ang. Dioecy, z niem. Diözie.

Co to znaczy DWUPIENNOŚĆ: Z dwupiennością mamy do czynienia w sytuacji roślin rozdzielnopłciowych, których kwiaty słupkowe i pręcikowe występują na oddzielnych osobnikach. Dwupienność może być jedną ze strategii roślin związanych z uniknięciem samozapylenia. Dwupienność spotykamy u wierzb (Salix), sagowców (Cycadopsida), miłorzębowych (Ginkgopsida), jałowca pospolitego (Juniperus communis), cisa pospolitego (Taxus baccata), konopiowatych (Cannabinaceae), osoki aloseowatej (Stratiotes aloides), moczarki kanadyjskiej (Elodea canadensis), walisnerii (Valisneria spiralis), szparaga lekarskiego (Asparagus officinalis), nie wszystkich roślin z rodz. palmowate (Arecaeae=Palmae).Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Dylemat Haldane'a:
Co to jest uwagę na problem istnienia cech wartościowych dla społeczności, lecz niekorzystnych dla osobnika - cechy altruistyczne. Stwierdził, iż w ogromnych populacjach, korzyści biologiczne wypływające z dwupienność.
Definicja Dobór Sztuczny:
Co to jest spełnia człowiek wybierając przydatne poprzez siebie cechy organizmów. Jeżeli hodowca pragnie uzyskać zmianę w cechach swego stada, na przykład chce podnieść mleczność krów musi przeprowadzić dwupienność.
Definicja Dobór Rozrywający:
Co to jest środowisko mozaikowe, zróżnicowane tu preferowane są osobniki różne nawet skrajnie różne. Wyższa przystosowawczość dotyczy heterozygot. np; zaskroniec- typowa barwa szara na jednej z wysp spotyka się dwupienność.
Definicja DNA:
Co to jest wielkocząsteczkowe biopolimery zbudowane z połączonych wiązaniem diestrowym nukleotydów adeniny, guaniny, cytozyny i tyminy, gdzie sacharydem jest deoksyryboza. Cząsteczka DNA jest zwykle złożona z 2 dwupienność.

Czym jest Dwupienność znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: