Słownik dwupienność co to znaczy.
Definicja Dwupienność. Co znaczy rozdzielnopłciowych, których kwiaty słupkowe i pręcikowe występują.

Czy przydatne?

Definicja Dwupienność

Definicja z ang. Dioecy, z niem. Diözie.

Co to znaczy DWUPIENNOŚĆ: Z dwupiennością mamy do czynienia w sytuacji roślin rozdzielnopłciowych, których kwiaty słupkowe i pręcikowe występują na oddzielnych osobnikach. Dwupienność może być jedną ze strategii roślin związanych z uniknięciem samozapylenia. Dwupienność spotykamy u wierzb (Salix), sagowców (Cycadopsida), miłorzębowych (Ginkgopsida), jałowca pospolitego (Juniperus communis), cisa pospolitego (Taxus baccata), konopiowatych (Cannabinaceae), osoki aloseowatej (Stratiotes aloides), moczarki kanadyjskiej (Elodea canadensis), walisnerii (Valisneria spiralis), szparaga lekarskiego (Asparagus officinalis), nie wszystkich roślin z rodz. palmowate (Arecaeae=Palmae).Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Dziura Ozonowa:
Co to jest Dziurą ozonową nazywa się zdarzenie zmniejszania się stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej.wpływ dziury ozonowej na żywe organizmy Ozon stratosferyczny pochłania część promieniowania dwupienność co to jest.
Definicja Dobór Sztuczny:
Co to jest spełnia człowiek wybierając przydatne poprzez siebie cechy organizmów. Jeżeli hodowca pragnie uzyskać zmianę w cechach swego stada, na przykład chce podnieść mleczność krów musi przeprowadzić dwupienność definicja.
Definicja Dżuma:
Co to jest bakteryjna dolegliwość zakaźna gryzoni i rzadziej innych drobnych ssaków, a również człowieka (zoonoza). Dolegliwość ta spowodowana jest infekcją G(-) pałeczek z rodz. Enterobacteriacae nazwanej dwupienność co znaczy.
Definicja Drzewo Filogenetyczne:
Co to jest filogenetyczne (także: filogram, drzewo genealogiczne, drzewo rodowe) - rodzaj dendrogramu pokazującego hipotetyczne pokrewieństwo i ewolucję taksonów, a czasem także ich podobieństwo morfologiczne dwupienność słownik.

Czym jest Dwupienność znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: