Słownik dwutlenek siarki co to znaczy.
Definicja Dwutlenek siarki. Co znaczy to jest bezbarwny gaz o ostrym, duszącym zapachu, silnie.

Czy przydatne?

Definicja Dwutlenek siarki

Definicja z ang. Sulphur dioxide, z niem. Schwefeldioxid.

Co to znaczy DWUTLENEK SIARKI: Dwutlenek siarki (SO2) bezwodnik siarkawy, tlenek siarki IV to jest bezbarwny gaz o ostrym, duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe. Temp. topnienia -75,5oC wrzenia -10oC Dwutlenek siarki jest trujący dla człowieka, zwierząt, nie wszystkich bakterii (własności bakteriobójcze) i pleśni, a również szkodliwy dla roślin. Rozpuszczalny w wodzie (daje kwas siarkawy) i acetonie. W obecności katalizatora utlenia się tlenem z powietrza do SO3. Otrzymywany poprzez spalanie S albo H2S w tlenie, poprzez prażenie rud siarczkowych: 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 Jest użytkowany do produkcji siarczynów, kwasu siarkowego VI i różnych soli, do bielenia (w przemyśle tekstylnym i papierniczym), dezynfekcji (znany już w starożytności) i jako czynnik chłodniczy. Dwutlenek siarki jest wytworem ubocznym spalania paliw kopalnych, poprzez co przyczynia się do zanieczyszczenia atmosfery (smog)

Definicja Denitryfikacja:
Co to jest mechanizm redukcji azotanu ( formy azotu możliwego do spożycia poprzez sporo grup organizmów) w azot w stanie gazowym. Mechanizm ten jest odwrotnością nitryfikacji i przeprowadzany jest poprzez dwutlenek siarki.
Definicja Dekstroamfetamina, Deksedryna, Deksamfetamina:
Co to jest deksedryna, deksamfetamina - amina sympatykomimetyczna, stereoizomer amfetaminy, podwójnie silniej od niej działający. Jest lekiem o działaniu stymulującym ośrodkowy układ nerwowy. Powiększa dwutlenek siarki.
Definicja Dobór Zależny Od Częstości:
Co to jest doborem apostatycznym. Dobór zależny od częstości znaczy, iż pod jego działaniem osobniki o fenotypie najpospolitszym giną najprościej, zaś im dany genotyp jest mniej liczny, tym ma większe dwutlenek siarki.
Definicja Dylemat Haldane'a:
Co to jest uwagę na problem istnienia cech wartościowych dla społeczności, lecz niekorzystnych dla osobnika - cechy altruistyczne. Stwierdził, iż w ogromnych populacjach, korzyści biologiczne wypływające z dwutlenek siarki.

Czym jest Dwutlenek siarki znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: