Słownik dwutlenek siarki co to znaczy.
Definicja Dwutlenek siarki. Co znaczy to jest bezbarwny gaz o ostrym, duszącym zapachu, silnie.

Czy przydatne?

Definicja Dwutlenek siarki

Definicja z ang. Sulphur dioxide, z niem. Schwefeldioxid.

Co to znaczy DWUTLENEK SIARKI: Dwutlenek siarki (SO2) bezwodnik siarkawy, tlenek siarki IV to jest bezbarwny gaz o ostrym, duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe. Temp. topnienia -75,5oC wrzenia -10oC Dwutlenek siarki jest trujący dla człowieka, zwierząt, nie wszystkich bakterii (własności bakteriobójcze) i pleśni, a również szkodliwy dla roślin. Rozpuszczalny w wodzie (daje kwas siarkawy) i acetonie. W obecności katalizatora utlenia się tlenem z powietrza do SO3. Otrzymywany poprzez spalanie S albo H2S w tlenie, poprzez prażenie rud siarczkowych: 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 Jest użytkowany do produkcji siarczynów, kwasu siarkowego VI i różnych soli, do bielenia (w przemyśle tekstylnym i papierniczym), dezynfekcji (znany już w starożytności) i jako czynnik chłodniczy. Dwutlenek siarki jest wytworem ubocznym spalania paliw kopalnych, poprzez co przyczynia się do zanieczyszczenia atmosfery (smog)

Definicja Deoksyryboza:
Co to jest odmiennie dezoksyryboza, pentoza, cukier prosty, budową zbliżony do rybozy, ale nie posiadający atomu tlenu przy drugim węglu, a zamiast tego sam wodór. Bierze udział w tworzeniu kwasów dwutlenek siarki.
Definicja Dobór Zależny Od Częstości:
Co to jest doborem apostatycznym. Dobór zależny od częstości znaczy, iż pod jego działaniem osobniki o fenotypie najpospolitszym giną najprościej, zaś im dany genotyp jest mniej liczny, tym ma większe dwutlenek siarki.
Definicja Delecja:
Co to jest typów spontanicznej mutacji genowej dotyczącej zmiany składu nukleotydowego DNA. Bazuje na utracie jednej albo kilku par nukleotydów z DNA genowego. Delecja trójki nukleotydów skutkuje brak jednego dwutlenek siarki.
Definicja Diugoń (Dugong Dugon):
Co to jest dugon) - jedyny przedstawiciel rodziny diugoni. Długość ciała do 3 m, ciężar do 170 kg. Ciało krępe, masywne, pysk tępo skończony, w przedniej części żuchwy i szczęki górnej tarcze rogowe dwutlenek siarki.

Czym jest Dwutlenek siarki znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: