Słownik dwuwarstwa lipidowa co to znaczy.
Definicja Dwuwarstwa lipidowa. Co znaczy część błony złożoną wyłącznie z cząsteczek lipidów (raczej.

Czy przydatne?

Definicja Dwuwarstwa lipidowa

Definicja z ang. The lipid bilayer, z niem. Die Lipiddoppelschicht.

Co to znaczy DWUWARSTWA LIPIDOWA: W biologii i chemii, dwuwarstwa lipidowa stanowi błonę albo część błony złożoną wyłącznie z cząsteczek lipidów (raczej fosfolipidy). Jest ona fundamentem budowy wszystkich błon biologicznych i prekursorem życia opartego na komórkach. W pewnym zakresie stężeń, nie wszystkie typy lipidów same w probówce z wodą spontanicznie organizują się w dwuwarstwę, która z formalnego punktu widzenia jest liotropową fazą ciekłokrystaliczną typu smektycznego. W ciekłych kryształach liotropowych przyjęło się fazę smektyczną określać mianem etapy lamelarnej (z angielskiego: lamellar). Złożona jest ona z dwóch przeciwnie uporządkowanych warstw cząsteczek lipidu, z końcami węglowodorowymi zwróconymi do środka warstwy i polarnymi ekipami fosforylowymi na zewnątrz. Łańcuch węglowodorowy jest częścią hydrofobową a ekipa polarna z racji na powinowactwo entropowe do wody, częścią hydrofilową. Dwuwarstwy w zależności od stopnia dysocjacji obdarzone są ładunkiem elektrycznym.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Dylemat Haldane'a:
Co to jest uwagę na problem istnienia cech wartościowych dla społeczności, lecz niekorzystnych dla osobnika - cechy altruistyczne. Stwierdził, iż w ogromnych populacjach, korzyści biologiczne wypływające z dwuwarstwa lipidowa co znaczy.
Definicja Dobór Rozrywający:
Co to jest środowisko mozaikowe, zróżnicowane tu preferowane są osobniki różne nawet skrajnie różne. Wyższa przystosowawczość dotyczy heterozygot. np; zaskroniec- typowa barwa szara na jednej z wysp spotyka się dwuwarstwa lipidowa krzyżówka.
Definicja Dymorfizm Funkcjonalny:
Co to jest funkcjonalny (dwukształtność funkcjonalna) - występowanie w obrębie jednego gatunku form o różnych funkcjach, czyli wykorzystywanych do rozrodu i karmienia. Np. u nie wszystkich gatunków mrówek w dwuwarstwa lipidowa co to jest.
Definicja Dobór Skierowany:
Co to jest bazuje na tym, iż usuwa więcej osobników odbiegających od średniej z jednego końca krzywej, poprzez co średnia wartość krzywej ulega powolnej zmianie. Żaba - osobniki typu burnsi mają grzbiet dwuwarstwa lipidowa słownik.

Czym jest Dwuwarstwa lipidowa znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: