Słownik dymorfizm funkcjonalny co to znaczy.
Definicja Dymorfizm funkcjonalny. Co znaczy występowanie w obrębie jednego gatunku form o różnych.

Czy przydatne?

Definicja Dymorfizm funkcjonalny

Definicja z ang. dimorphism functional, z niem. dimorphism Funktions.

Co to znaczy DYMORFIZM FUNKCJONALNY: Dymorfizm funkcjonalny (dwukształtność funkcjonalna) - występowanie w obrębie jednego gatunku form o różnych funkcjach, czyli wykorzystywanych do rozrodu i karmienia. Np. u nie wszystkich gatunków mrówek w okolicy normalnych samców i samic, występują dwa typy samic niepłodnych: robotnice i żołnierze.Treść hasła pochodzi z Wikipedii

Definicja Drzewo (Drzewa):
Co to jest roślin, do której zaliczają się największe rośliny lądowe. Nie jest taksonem, grupuje tylko organizmy roślinne podobne morfologicznie i funkcjonalnie. Sporo drzew charakteryzuje się długowiecznością dymorfizm funkcjonalny co to jest.
Definicja Dryf Genetyczny:
Co to jest różnica w przekazywaniu alleli pomiędzy pokoleniami, powodująca fluktuacje w częstości alleli. Zdarzenie to może powodować różnice w częstości alleli między oddzielnymi populacjami jednego gatunku dymorfizm funkcjonalny definicja.
Definicja Drewno Twarde:
Co to jest masy drzewnej otrzymywanej z drzew ustalonych gatunków. Przeważnie za drewno twarde uważane jest drewno uzyskiwane z drzew liściastych. Należy tu wymienić: dąb, buk, jawor, grab i pewne gatunków dymorfizm funkcjonalny co znaczy.
Definicja Drugie Prawo Mendla:
Co to jest znane jako prawo niezależnego dziedziczenia się cech (czynników dziedzicznych) - zostało sformułowane poprzez Grzegorza Mendla, a po odkryciu chromosomów i procesu mejozy potwierdzone poprzez jego dymorfizm funkcjonalny słownik.

Czym jest Dymorfizm funkcjonalny znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: