Słownik dymorfizm funkcjonalny co to znaczy.
Definicja Dymorfizm funkcjonalny. Co znaczy występowanie w obrębie jednego gatunku form o różnych.

Czy przydatne?

Definicja Dymorfizm funkcjonalny

Definicja z ang. dimorphism functional, z niem. dimorphism Funktions.

Co to znaczy DYMORFIZM FUNKCJONALNY: Dymorfizm funkcjonalny (dwukształtność funkcjonalna) - występowanie w obrębie jednego gatunku form o różnych funkcjach, czyli wykorzystywanych do rozrodu i karmienia. Np. u nie wszystkich gatunków mrówek w okolicy normalnych samców i samic, występują dwa typy samic niepłodnych: robotnice i żołnierze.Treść hasła pochodzi z Wikipedii

Definicja Duplikacje:
Co to jest dochodzi do utworzenia się dodatkowej kopii fragmentu chromosomu wraz ze znajdującymi się na nim genami. Mutacje te są mniej szkodliwe niż delecje, a nowo powstała kopia genu może dalej ewoluować i dymorfizm funkcjonalny.
Definicja Delecje:
Co to jest kierujące do straty materiału genetycznego. Stopień ich szkodliwości zależy od tego, jak wielu i jak istotnych genów zostanie pozbawiony dany osobnik. Jeżeli w konsekwencji mutacji fragment dymorfizm funkcjonalny.
Definicja Dwupienność:
Co to jest mamy do czynienia w sytuacji roślin rozdzielnopłciowych, których kwiaty słupkowe i pręcikowe występują na oddzielnych osobnikach. Dwupienność może być jedną ze strategii roślin związanych z dymorfizm funkcjonalny.
Definicja Denga:
Co to jest potencjalnie śmiertelna wirusowa dolegliwość odzwierzęca występująca u ludzi i nie wszystkich małp. Ma cechy gorączki krwotocznej. Przejawia się, w okolicy gorączki, mocnymi bólami i sztywnością dymorfizm funkcjonalny.

Czym jest Dymorfizm funkcjonalny znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: