Słownik dziura ozonowa co to znaczy.
Definicja Dziura ozonowa. Co znaczy zmniejszania się stężenia ozonu w stratosferze atmosfery.

Czy przydatne?

Definicja Dziura ozonowa

Definicja z ang. Ozone hole, z niem. Das Ozonloch.

Co to znaczy DZIURA OZONOWA: Dziura ozonowa Dziurą ozonową nazywa się zdarzenie zmniejszania się stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej.wpływ dziury ozonowej na żywe organizmy Ozon stratosferyczny pochłania część promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca. Nie wszystkie typy promieniowania ultrafioletowego są szkodliwe dla organizmów żywych, gdyż może uszkadzać komórki (oparzenia), i może uszkadzać materiał genetyczny komórek. U ludzi i zwierząt może wywoływać zmiany nowotworowe (zobacz: czerniak złośliwy). Organizm ludzki broni się przed ultrafioletem, wytwarzając barwnik (melanina) powodujący pochłanianie promieniowania w warstwie powierzchniowej skóry, zawartość tego barwnika objawia się ciemnieniem skóry

Definicja DNA:
Co to jest wielkocząsteczkowe biopolimery zbudowane z połączonych wiązaniem diestrowym nukleotydów adeniny, guaniny, cytozyny i tyminy, gdzie sacharydem jest deoksyryboza. Cząsteczka DNA jest zwykle złożona z 2 dziura ozonowa.
Definicja Dostosowanie (Fitness):
Co to jest poszczególnego genotypu definiuje się jako przeżycie (żywotność) i sukces reprodukcyjny (płodność) tego genotypu w relacji do genotypu optymalnego. Dostosowanie genu czy allelu jest mierzone stopniem dziura ozonowa.
Definicja Duplikacje:
Co to jest dochodzi do utworzenia się dodatkowej kopii fragmentu chromosomu wraz ze znajdującymi się na nim genami. Mutacje te są mniej szkodliwe niż delecje, a nowo powstała kopia genu może dalej ewoluować i dziura ozonowa.
Definicja Dżuma:
Co to jest bakteryjna dolegliwość zakaźna gryzoni i rzadziej innych drobnych ssaków, a również człowieka (zoonoza). Dolegliwość ta spowodowana jest infekcją G(-) pałeczek z rodz. Enterobacteriacae nazwanej dziura ozonowa.

Czym jest Dziura ozonowa znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: