Słownik dziura ozonowa co to znaczy.
Definicja Dziura ozonowa. Co znaczy zmniejszania się stężenia ozonu w stratosferze atmosfery.

Czy przydatne?

Definicja Dziura ozonowa

Definicja z ang. Ozone hole, z niem. Das Ozonloch.

Co to znaczy DZIURA OZONOWA: Dziura ozonowa Dziurą ozonową nazywa się zdarzenie zmniejszania się stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej.wpływ dziury ozonowej na żywe organizmy Ozon stratosferyczny pochłania część promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca. Nie wszystkie typy promieniowania ultrafioletowego są szkodliwe dla organizmów żywych, gdyż może uszkadzać komórki (oparzenia), i może uszkadzać materiał genetyczny komórek. U ludzi i zwierząt może wywoływać zmiany nowotworowe (zobacz: czerniak złośliwy). Organizm ludzki broni się przed ultrafioletem, wytwarzając barwnik (melanina) powodujący pochłanianie promieniowania w warstwie powierzchniowej skóry, zawartość tego barwnika objawia się ciemnieniem skóry

Definicja Dobór Przeciw Różnym Allelom:
Co to jest allelom recesywnym – allele recesywne ulegają ekspresji tylko w stanie homozygotycznym, ale jeżeli staja się rzadkie, w większości są obecne w heterozygotach. W takiej sytuacji dobór wywiera mały dziura ozonowa.
Definicja Delecje:
Co to jest kierujące do straty materiału genetycznego. Stopień ich szkodliwości zależy od tego, jak wielu i jak istotnych genów zostanie pozbawiony dany osobnik. Jeżeli w konsekwencji mutacji fragment dziura ozonowa.
Definicja Drzewo Filogenetyczne:
Co to jest filogenetyczne (także: filogram, drzewo genealogiczne, drzewo rodowe) - rodzaj dendrogramu pokazującego hipotetyczne pokrewieństwo i ewolucję taksonów, a czasem także ich podobieństwo morfologiczne dziura ozonowa.
Definicja Drugie Prawo Mendla:
Co to jest znane jako prawo niezależnego dziedziczenia się cech (czynników dziedzicznych) - zostało sformułowane poprzez Grzegorza Mendla, a po odkryciu chromosomów i procesu mejozy potwierdzone poprzez jego dziura ozonowa.

Czym jest Dziura ozonowa znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: