Słownik dziura ozonowa co to znaczy.
Definicja Dziura ozonowa. Co znaczy zmniejszania się stężenia ozonu w stratosferze atmosfery.

Czy przydatne?

Definicja Dziura ozonowa

Definicja z ang. Ozone hole, z niem. Das Ozonloch.

Co to znaczy DZIURA OZONOWA: Dziura ozonowa Dziurą ozonową nazywa się zdarzenie zmniejszania się stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej.wpływ dziury ozonowej na żywe organizmy Ozon stratosferyczny pochłania część promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca. Nie wszystkie typy promieniowania ultrafioletowego są szkodliwe dla organizmów żywych, gdyż może uszkadzać komórki (oparzenia), i może uszkadzać materiał genetyczny komórek. U ludzi i zwierząt może wywoływać zmiany nowotworowe (zobacz: czerniak złośliwy). Organizm ludzki broni się przed ultrafioletem, wytwarzając barwnik (melanina) powodujący pochłanianie promieniowania w warstwie powierzchniowej skóry, zawartość tego barwnika objawia się ciemnieniem skóry

Definicja Deplazmoliza:
Co to jest Deplazmoliza - mechanizm odwrotny do plazmolizy, opierający na pobieraniu wody poprzez komórkę zanurzoną w roztworze hipotonicznym.Treść hasła pochodzi z Wikipedi dziura ozonowa.
Definicja Diploid:
Co to jest Diploid to komórka zawierająca po dwa chromosomy danego typu. Ta sama wiadomość jest przechowywana w dwóch miejscach, co ma znaczenie np. przy mutacjach. Typ 2n .Treść hasła pochodzi z Wikipedi dziura ozonowa.
Definicja Dobór Skierowany:
Co to jest bazuje na tym, iż usuwa więcej osobników odbiegających od średniej z jednego końca krzywej, poprzez co średnia wartość krzywej ulega powolnej zmianie. Żaba - osobniki typu burnsi mają grzbiet dziura ozonowa.
Definicja DNA:
Co to jest wielkocząsteczkowe biopolimery zbudowane z połączonych wiązaniem diestrowym nukleotydów adeniny, guaniny, cytozyny i tyminy, gdzie sacharydem jest deoksyryboza. Cząsteczka DNA jest zwykle złożona z 2 dziura ozonowa.

Czym jest Dziura ozonowa znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: