Słownik fagocyt co to znaczy.
Definicja Fagocyt. Co znaczy do fagocytozy. W sensie bardziej ścisłym to są komórki.

Czy przydatne?

Definicja Fagocyt

Definicja z ang. Phagocyte, z niem. Phagozyten.

Co to znaczy FAGOCYT: Fagocytem (komórką żerną) tytułujemy każdą komórkę zdolną do fagocytozy. W sensie bardziej ścisłym to są komórki wyspecjalizowane, których zadaniem jest fagocytowanie pobranego materiału. W immunologii za fagocyty uważane jest makrofagi i neutrofile, w mniejszym stopniu monocyty.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Flora Tatr:
Co to jest 1300 gatunków roślin naczyniowych, z czego w Tatrzańskim Parku Narodowym ok. 1000. Charakterystyczną grupę stanowią rośliny wysokogórskie - dla 200 z nich Tatry są jedynym obszarem występowania (w FAGOCYT.
Definicja Fitogeografia:
Co to jest Fitogeografia (geografia roślin) - dział biogeografii i botaniki zajmujący się badaniem rozmieszczenia roślin na kuli ziemskiej i jego powodami.Treść hasła pochodzi z Wikipedi FAGOCYT.
Definicja Fermentacja mlekowa:
Co to jest Rola różnych grup bakterii mlekowych w przetwórstwie żywności Właściwą fermentację mlekową powodują bakterie mlekowe zaliczane do rodzajów FAGOCYT.
Definicja Flora:
Co to jest Flora - rzymska bogini kwiatów) - roślinność, ogół gatunków roślin na ustalonym obszarze (na przykład flora Polski), w ustalonym biotopie (flora górska), określonej formacji roślinnej (na przykład FAGOCYT.

Czym jest Fagocyt znaczenie w Słownik biologia F .

  • Dodano:
  • Autor: