Słownik fimbrie co to znaczy.
Definicja Fimbrie. Co znaczy bakterie posiadają ich setki.Występują raczej u bakterii z rodzaju.

Czy przydatne?

Definicja Fimbrie

Definicja z ang. fimbriae, z niem. Fimbrien.

Co to znaczy FIMBRIE: Fimbria - włosowate struktury komórkowe. Nie wszystkie bakterie posiadają ich setki.Występują raczej u bakterii z rodzaju Enterobacteriaceae. Ich kluczową funkcją jest ułatwianie przylegania bakterii do innej komórki (na przykład w celu zainfekowania jej), a więc adhezji. Nie wszystkie fimbrie pełnią istotną rolę w procesie zwanym koniugacją (zobacz ==> pile). Występują u bakterii o cienkiej ścianie komórkowej.przewarzająca część baktrii posiadających fimbrie jest kojarzona z zakażeniami ZOOM, a więc zkażeniami dróg moczowych (zapalenie pęcherza- cystitis, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zakażenie bezobjawowe- bakteriuria). Geny kodujące impulsy zjadliwości są umieszczone na tak zwany wyspach patogenności- ruchomych elementach w obrębie operonu. Na jednej komórce bakteryjnej może występować równocześnie kilka takich wysp, na których znajdują się geny kodujące różne typy fimbrii. Fimbrie są strukturami białkowymi, zbudowanymi z monomerów FimA, FimF, FimG i FimH. Generalnie fimbrie można podzielić opierając się na stopnia zahamowania aglutynacji krwinek czerwonych (erytrocytów) na MR(mannozooporne) i MS (mannozowrażliwe). Fimbie posiadają zakończenia cukrowe, na przykład D-mannoza, dla których receptory znajdują się na erytrocytach (receptory białkowo-cukrowe).Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Fagocyt:
Co to jest żerną) tytułujemy każdą komórkę zdolną do fagocytozy. W sensie bardziej ścisłym to są komórki wyspecjalizowane, których zadaniem jest fagocytowanie pobranego materiału. W immunologii za fagocyty FIMBRIE.
Definicja Flora Tatr:
Co to jest 1300 gatunków roślin naczyniowych, z czego w Tatrzańskim Parku Narodowym ok. 1000. Charakterystyczną grupę stanowią rośliny wysokogórskie - dla 200 z nich Tatry są jedynym obszarem występowania (w FIMBRIE.
Definicja Fotosynteza:
Co to jest biochemiczny mechanizm kierujący do przemiany słonecznej energii świetlnej w energię chemiczną istot żywych. Cała energia zawarta w paliwach kopalnych (na przykład węgiel, ropa) właśnie pochodzi z FIMBRIE.
Definicja Fototropizm:
Co to jest biologii znaczy ruch (tropizm) organizmu odpowiadając na światło (heliotropizm odpowiadając na światło słoneczne). Liście i inne części rośliny potrzebujące światła do fotosyntezy kierują się w FIMBRIE.

Czym jest Fimbrie znaczenie w Słownik biologia F .

  • Dodano:
  • Autor: