Słownik genomy roślin co to znaczy.
Definicja Genomy u roślin. Co znaczy jądra komórkowego, zawierający określony zespół czynników.

Czy przydatne?

Definicja Genomy u roślin

Definicja z ang. The genomes of plants, z niem. Die Genome von Pflanzen.

Co to znaczy GENOMY U ROŚLIN: Genom to pojedynczy, a więc haploidalny zespół chromosomów jądra komórkowego, zawierający określony zespół czynników dziedzicznych — genów; charakterystyczny dla gamet większości organizmów (organizmy diploidalne). Komórki somatyczne — pozostałe komórki ciała tych zwierząt albo roślin zawierają 2 genomy: jeden pochodzący z gamety męskiej, drugi z żeńskiej, połączone przy zapłodnieniu. U większości roślin genomy chloroplastowe są koliste i rozmiar ich waha się od 50 do 200 kpz. Mitochondrialny materiał genetyczny również jest kolisty, lecz jest różna znacząco wielkością u różnych gat. U roślin genomy mitochondrialne mają wielkość około 1 Mpz., Tomasz Pater

Definicja Glikokaliks:
Co to jest jest otoczka składająca się z reszt polisacharydowych glikolipidów i glikoproteidów, wchodząca w skład błon komórkowych. Glikokaliks powiększa wytrzymałość na impulsy mechaniczne, pełni istotne genomy u roślin.
Definicja Guttacja:
Co to jest gutta - kropla), płacz roślin - zdarzenie wydzielania kropel wody poprzez szparki wodne liści wskutek parcia korzeniowego, występujące w szczególności u młodych roślin.Treść hasła pochodzi z Wikipedi genomy u roślin.
Definicja Gruźlica:
Co to jest Gruźlica to dolegliwość zakaźna ludzi i zwierząt (w pierwszej kolejności bydła), spowodowana poprzez kilka gatunków mikobakterii genomy u roślin.
Definicja Gorączka Q:
Co to jest Gorączka Q (z łaciny Pneumorickettsiosis) - jest zakaźną i zaraźliwą chorobą owiec i bydła. Cechuje się przeważnie przebiegiem bezobjawowym. Powodują go riketsje należące do rodzaju Coxiella genomy u roślin.

Czym jest Genomy u roślin znaczenie w Słownik biologia G .

  • Dodano:
  • Autor: